KRAKÓW-BIEŻANÓW par. Narodzenia NMP

publikacja 25.03.2011 14:25

30-898 Kraków, ul. ks. J. Popiełuszki 35

tel./fax (12) 658 11 37

E-mail: narodzenianmp@wp.pl

www.biezanow.diecezja-krakow.pl