KRAKÓW-LUBOCZA, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

publikacja 25.03.2011 14:43

31-766 Kraków, ul. Niewielka 1a

tel. (12) 645 38 23