KRAKÓW-SALWATOR, par. Najświętszego Salwatora

publikacja 27.03.2011 14:50

30-114 Kraków, ul. Kościuszki 88

tel. centrala (12) 424 43 60, tel./fax 424 43 64

E-mail: kancelaria@parafiasalwator.pl

http://www.parafiasalwator.pl