KRAKÓW-WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE, par. Miłosierdzia Bożego

publikacja 25.03.2011 21:46

31-721 Kraków, os. Na Wzgórzach Krzesławickich 1a

tel. (12) 645 23 42, tel./fax 645 60 57,

E-mail: parafia@wzgorza.diecezja.krakow.pl

www.wzgorza.diecezja.krakow.pl