BIAŁKA TATRZAŃSKA, par. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

publikacja 26.03.2011 08:11

34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 183

tel. (18) 265 41 77

e-mail: bialka@diecezja.krakow.pl, bialkat@ceti.com.pl

www.parafia.bialka.net