MICHAŁOWICE, Parafia NMP Królowej Polski

publikacja 27.03.2011 15:25

32-091 Michałowice 110, ul. Jana Pawła II 2

tel. (12) 388 50 08

www.parafiamichalowice.pl