MNIKÓW, par. św. Brata Alberta

publikacja 27.03.2011 15:28

32-084 Morawica, Mników 1

tel. (12) 280 52 24

E-mail: mnikow@diecezja.krakow.pl

www.mnikow.diecezja.pl