MODLNICA WIELKA, par. św. Wojciecha i MB Bolesnej

publikacja 27.03.2011 15:31

32-085 Modlnica Wielka, Modlnica Wielka 77

tel./fax (12) 419 20 15

www.modlnica.pl