PACZÓŁTOWICE, par. Nawiedzenia NMP

publikacja 27.03.2011 16:33

32-063 Krzeszowice 3, Paczółtowice 14

tel. (12) 282 90 91