SKOMIELNA CZARNA, par. Nawiedzenia NMP

publikacja 29.03.2011 23:06

32‑437 Skomielna Czarna, Skomielna Czarna 240

 tel. (12) 373 21 61