KRAKÓW-OS. WIDOK, par. św. Jana Kantego

publikacja 30.03.2011 06:22

30-139 Kraków, ul. Jabłonkowska 18

tel. (12) 637 55 05, tel./fax (12) 637 55 05 w. 11

e-mail: parafia@jankanty.pl

www.jankanty.pl