KRAKÓW, par. św. Anny

publikacja 30.03.2011 06:33

31-008 Kraków, ul. św. Anny 11

tel. (12) 422 53 18, (12) 421 51 41

e-mail: kolegiata-anna@diecezja.krakow.pl

www.kolegiata-anna.katolicki.eu