TENCZYNEK, par. św. Katarzyny

publikacja 30.03.2011 11:29

32‑067 Tenczynek Tenczynek, ul. ks. Mieczysława Mądrzyka 21A,
 tel. (12) 282 17 85, tel/fax 283 04 70,

E‑mail:  parafia@tenczynek.strefa.pl

WWW.tenczynek.strefa.pl