Naukowo o soborze

Jeszcze do 30 października można się zapisywać do Akademii Soborowej, organizowanej przez Instytut Tertio Millennio.

Akademia Soborowa to projekt, który za punkt wyjścia przyjmuje pytania o Sobór Watykański II – jakie są jego owoce po 50 latach, na ile stał się on ważnym wydarzeniem dla Kościoła i Europy, co chciał nam przekazać oraz czy jego przesłanie ma znaczenie dzisiaj, w XXI wieku.

Do udziału zaproszeni są przede wszystkim licealiści oraz studenci. Organizatorzy zapewniają, że podczas zajęć warsztatowych uczestnicy nie tylko poznają treść dokumentów soborowych, ale będą mogli wziąć udział w prawdziwej akademickiej dyskusji. „Zależy nam na przygotowaniu uczestników w zakresie nauczania soborowego, ale też wypracowaniu umiejętności retorycznych” – czytamy na stronie internetowej Akademii.

Akademia będzie składać się z 10 spotkań, które odbywać się będą w wybrane soboty od 17 listopada 2012 do 27 kwietnia 2013 r. Na ostatni dzień zajęć planowana jest otwarta debata pt. „Owoce Soboru", która będzie częścią Dni Wiary, organizowanych przez Duszpasterstwo Akademickie „Beczka".

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem: sobor.tertio.pl.

„Gość Niedzielny” jest patronem medialnym projektu.

« 1 »