Nowy numer 09/2024 Archiwum

„Kryształy Soli” dla Caritas

Przyznano też nagrody „Amicus Hominum” dla osób niosących bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. Uroczystość odbyła się podczas XV Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej została laureatem „Kryształów Soli” w kategorii „polityka społeczna, zdrowie oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. – To nagroda nie tylko dla instytucji, ale dla wszystkich naszych pracowników i wolontariuszy – mówił, odbierając nagrodę dla najlepszej organizacji pozarządowej, ks. Bogdan Kordula, dyrektor Caritas. 

Działalność krakowskiej Caritas obejmuje niemal wszystkie dziedziny polityki społecznej. Prowadzi kuchnię dla bezdomnych i ubogich, trzy rodzinne domy dziecka, schronisko dla bezdomnych kobiet, ośrodek dla osób dotkniętych przemocą i wiele innych ośrodków dla potrzebujących. Od momentu swojego powstania tworzy też i prowadzi placówki dla osób chorych, starszych i niepełnosprawnych. Jako jedna z pierwszych zaczęła tworzyć domy dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych – najpierw ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne, a następnie środowiskowe domy samopomocy i warsztaty terapii zajęciowej (obecnie cztery środowiskowe domy samopomocy i dwa warsztaty terapii zajęciowej). Od 1998 r. prowadzi stacje opieki zapewniające bezpłatną pomoc pielęgniarską i rehabilitację przewlekle chorym, starszym i niepełnosprawnym w ich domach i w siedzibach stacji (obecnie siedem stacji opieki). Od lat prowadzi programy profilaktyki zdrowotnej, takie jak zapobieganie cukrzycy typu drugiego, profilaktyka chorób serca itp. Prowadzi dwa zakłady opiekuńczo-lecznicze, dwa domy wczasowo-rehabilitacyjne oraz dwa domy pomocy społecznej. Była też inicjatorem powstania pierwszego w Polsce okna życia.

Caritas nie jest jedyną nagrodzoną instytucją związaną z Kościołem. W kategorii „edukacja i nauka” wyróżnienie otrzymała parafia św. Jakuba Apostoła w Więcławicach, a jej proboszcz ks. Ryszard Honkisz został laureatem nagrody „Amicus Hominum” w kategorii „działalność filantropijna”. W kategorii „aktywizacja gospodarcza i obywatelska” nagrodę otrzymał Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Inni laureaci „Kryształów Soli” to: Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (kategoria „edukacja i nauka”), która otrzymała również tegoroczne Grand Prix, Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Andrychowie (kategoria „ochrona dziedzictwa kulturowego”) oraz Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego Kraków (kategoria „sport, turystyka, rekreacja”). Wyróżnienia otrzymali: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju”, Sądecka Organizacja Turystyczna oraz  Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Laureatami nagrody „Amicus Hominum” w 2012 r. zostali:  Mieczysław Kaczwiński (kategoria „promocja i ochrona zdrowia”, także laureat Grand Prix, od lat zaangażowany w budowę i działalność hospicjum w Nowym Sączu), ks. Ryszard Honkisz (kategoria „działalność filantropijna”), Ewa Bielecka (założycielka i prezes Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju” (kategoria „polityka społeczna i prorodzinna”), Anna Szypuła (przewodnicząca zarządu wielickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych, w kategorii „pomoc niepełnosprawnym”) oraz Zbigniew Janeczek (wychowawca, nauczyciel, działacz społeczny, organizator licznych imprez promujących Sądecczyznę, w kategorii „sport i edukacja”). Wyróżnienia otrzymali: Dorota Maria Ruśkowska-Misztal, Iwona Mazur, Leszek Tytko, Janina Zachwieja i Andrzej Danek.

Nazwa  „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” i ma promować działania najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Nagroda „Amicus Hominum” to wyróżnienie dla osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy