Opłatek Maltański

W Małopolsce odbywają się Opłatki Maltańskie. Spotkano się m. in. w Krakowie

W Opłatku zorganizowanym przez Polski Związek Kawalerów Maltańskich i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w restauracji Hotelu Pollera przy ul. Szpitalnej, wzięło udział ponad 100 osób.

Do wieczerzy wraz z przedstawicielem Zakonu Maltańskiego dr. Krzysztofem Moczuradem i proboszczem miejscowej parafii św. Krzyża ks. Pawłem Kubanim zasiadły całe rodziny. Były również osoby samotne.

Uczniowie z Zespołu Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Walerego Goetla przedstawili jasełka.

Podczas wigilijnego spotkania osoby dorosłe otrzymały paczki z artykułami spożywczymi (m.in. kawę, herbatę, barszcz, wędliny, owoce, kakao). Prezenty dla dzieci zawierały słodycze oraz - zależnie od potrzeb - elementy ubrania, zabawki, przybory szkolne.

Pomysłodawca i sponsorem pierwszego Opłatka Maltańskiego, który odbył się w Krakowie 10 lat temu, był Jerzy Donimirski, Kawaler Maltański, przedsiębiorca, właściciel krakowskiego pałacu Pugetów.

Obecnie Opłatki są organizowane  również w innych miastach Małopolski: Chrzanowie, Myślenicach, Wadowicach i Wieliczce. Uczestnicy wytypowani spośród podopiecznych MOPS otrzymują zawsze indywidualne zaproszenia wydrukowane na eleganckim papierze, zaś spotkanie odbywa się w porządnej restauracji danego miasta. Darczyńcami produktów które są następnie rozdawane w trakcie Opłatków, są zazwyczaj zasobne firmy i osoby prywatne.

Opłatki są jednym z przejawów działalności dobroczynnej Zakonu Maltańskiego, którego dewiza głosi:  „Tuitio fidei et obsequium pauperum” (Obrona wiary i pomoc potrzebującym).

Zakon św. Jana z Jerozolimy zwany Maltańskim, jest starym zakonem rycerskim powstałym w 1050 r. w Jerozolimie. Joannici jak zwano ich potocznie, początkowo chronili pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej. Z czasem stworzyli na Rodos i Malcie suwerenne państwo. Zakon którego siedziba mieści się w Rzymie, do dziś jest suwerennym podmiotem prawa międzynarodowego.

Nie prowadzi obecnie działalności militarnej lecz wyłącznie duchową i dobroczynną. Działał i działa również na terenie Polski.

Wielu Kawalerów i Dam maltańskich mieszka w Krakowie m. in. kardynałowie: Stanisław Dziwisz i Franciszek Macharski, prof. Zbigniew Chłap, znany lekarz, prof. Jan. K. Ostrowski, dyrektor Zamku Królewskiego, dr Krzysztof Moczurad, lekarz, Jerzy Donimirski, przedsiębiorcą, prof. Jacek Międzobrodzki, biotechnolog z UJ, Stanisław Deskur. Kawalerem Maltańskim był również zmarły w ub. roku kard. Andrzej Deskur. Małopolscy Maltańczycy działają aktywnie na niwie dobroczynnej.

Prócz wspomnianych Opłatków Maltańskich prowadza m. in. w Krakowie na Woli Justowskiej Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom. W trakcie pielgrzymek zaś niesie pomoc będąca pod patronatem Zakonu, Maltańska Pomoc Medyczna.

 

« 1 »