Nauczyciele u Tischnera

Już siódmy raz w rodzinnej miejscowości księdza profesora Józefa Tischnera odbyła się konferencja dla nauczycieli i wychowawców z placówek, którym patronuje autor „Etyki Solidarności”.

W konferencji wzięło udział około 150 osób z całej Polski. Nauczyciele wysłuchali wielu wykładów i archiwalnych tekstów ks. prof. Józefa Tischnera.

– Bardzo żywo dyskutowaliśmy o tekście Tischnera „Znicestwienie Polski”, w którym opisał podział przebiegający przez Polskę w latach 90. XX w. Zastanawialiśmy się, jak te podziały przebiegają dzisiaj. Próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, skąd w naszym kraju biorą się różne interpretacje polskości – mówił Wojciech Bonowicz, redaktor „Znaku” i moderator konferencji.

Podczas konferencji z jej uczestnikami spotkała się Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w MEN, która opowiadała o tym, że ministerstwo planuje dać szkołom więcej autonomii w dostosowywaniu programów do nowej podstawy programowej.

Uczestnicy konferencji zwiedzali Tischnerówkę – Izbę Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera. Tam też odbyło się spotkanie z góralskim zespołem „Regle” z Poronina, a dr Stanisława Trebunia-Staszel w nieco żartobliwy sposób wygłosiła odczyt pt. „Kultura góralska w horyzoncie wolności”. Mieli też możliwość zobaczenia program artystyczny w wykonaniu uczniów ze szkoły w Czerwiennem, prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Placówką kieruje Anna Słodyczka i jednocześnie pełni od kilku lat obowiązki dyrektora Gminnego Zespołu Oświatowego w Czarnym Dunajcu. Z terenu gminy Czarny Dunajec w konferencji uczestniczyli nauczyciele z Ratułowa.

Do Łopusznej przyjechał również greckokatolicki ksiądz, wykładowca Uniwersytetu w Preszowie, który studiował u księdza profesora Tischnera w Krakowie. Cały czas obecny był też Kazimierz Tischner, brat księdza profesora i prezes Stowarzyszenia „Drogami Tischnera”.

Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie „Drogami Tischnera”, Instytut Myśli Józefa Tischnera oraz Instytut Obywatelski.


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..