Nowy numer 43/2020 Archiwum

Nowotarska strefa aktywności da pracę

11,5 ha – taką powierzchnię ma Strefa Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu, która obejmuje wschodnią część miasta przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

- Bezpośrednim celem projektu Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu jest stworzenie korzystnych warunków dla lokowania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej oraz poszerzenie oferty lokalnego rynku pracy - mówi Marek Fryźlewicz, burmistrz Nowego Targu. Realizacja projektu zakłada wykonanie wielu inwestycji związanych m.in. z drogami, kanalizacją, wodociągami. Pełne zakończenie realizacji projektu planowane jest na grudzień 2014 r.

W przyszłości na terenie strefy zakłada się wprowadzenie ulg w podatku od nieruchomości, wynikającego z opłat za dzierżawę budynków i budowli. Wysokość ulg będzie uzależniona od liczby osób zatrudnianych w przedsiębiorstwach, które będą działać na terenie strefy. Utworzenie 25 miejsc pracy skutkować będzie zwolnieniem z podatku na okres 5 lat, 20 miejsc pracy – 4 lata (i odpowiednio: 15 miejsc – 3 lata, 10 – 2, 5 – 1). Dotyczy to zarówno średnich i dużych inwestorów krajowych i zagranicznych, jak też firm lokalnych. Projekty uchwał w tej sprawie w najbliższych miesiącach zostaną przedstawione radzie miasta.

Według prognoz w okresie trwania projektu, czyli do roku 2019, na terenie strefy ulokowanych zostanie co najmniej 6 przedsiębiorstw, które utworzą nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy. Informacje dotyczące możliwości lokalizowania przedsiębiorstw w Strefie Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu inwestorzy uzyskają w Urzędzie Miasta Nowy Targ przy ul. Krzywej 1, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego.

Osoby do kontaktu: Wojciech Watycha – zastępca naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel. 18 26 11 271, fax. 18 26 11 239, e-mail: wojciech_watycha@um.nowytarg.pl); Magdalena Czyszczoń – podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  i Planowania Przestrzennego (tel. 18 26 11 230, fax +48 18 26 11 239, e-mail: magdalena_czyszczon@um.nowytarg.pl).


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama