Trzymający się Słowa

Ks. prof. Roman Pindel, były rektor krakowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, 6 stycznia przyjmie święcenia biskupie.

Konsekracji, która odbędzie się w uroczystość Objawienia Pańskiego, przewodniczył będzie metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz. Współkonsekratorami będą nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore i biskup senior bielsko-żywiecki Tadeusz Rakoczy.

Podczas tej samej liturgii nowy biskup bielsko-żywiecki odbędzie ingres do katedry św. Mikołaja w Bielsku-Białej. Przyjmie on także homagium, które złożą mu przedstawiciele duchowieństwa, grup apostolskich i zawodowych.

Podwójna uroczystość rozpocznie się o godz. 15.

Ks. prof. Roman Pindel, który do chwili ogłoszenia nominacji biskupiej sprawował funkcję rektora w krakowskim seminarium duchownym, jako hasło swojej posługi pasterskiej wybrał słowa: „Verbum Vitae continentes”, co dosłownie oznacza: trzymający się mocno Słowa Życia. Jest to fragment zdania z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian: „Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem” (Flp 2,16).

Herb nowego biskupa zawiera czerwony Krzyż Jerozolimski umieszczony na niebieskim polu. Na krzyżu widnieje otwarta księga Pisma Świętego z widocznymi literami A i Ω. Znak Krzyża Jerozolimskiego wskazuje na Święte Miasto, miejsce uświęcone spełnieniem Bożej obietnicy zbawienia w osobie Jezusa Chrystusa, będącego początkiem i końcem wszystkiego – Alfą i Omegą.

Niebieski kolor pola tarczy herbowej ma implikacje maryjne. W ten sposób nowy biskup bielsko-żywiecki wskazuje na datę otrzymania nominacji biskupiej – 16 listopada, kiedy w kalendarzu liturgicznym wspominana jest Matka Boska Ostrobramska.

O papieskiej nominacji dla rektora WSD pisaliśmy w tekście: Po spowiedzi zawsze mówił: "Pięknie".

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..