Krakowska procesja ku czci św. Stanisława

Przy uroczystym biciu dzwonu Zygmunta wyruszyła uroczysta procesja ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. W tym roku procesja ma charakter szczególny – jest częścią ogólnopolskiego dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II.

„Dziękujemy, że i nam dane jest u stóp św. Stanisława dziś zanosić nasze modlitwy i nasze szczególne intencje ku Bogu. (...) Nade zaś wszystko dziękujemy, że ten, który był pasterzem tych ziem, jak niegdyś św. Stanisław, teraz przyczynia się w naszych sprawach u miłosiernego Boga” – modlono się przed rozpoczęciem procesji w Katedrze Wawelskiej.

Na Skałkę pielgrzymują z Wawelu przedstawiciele Episkopatu Polski, biskupi z innych krajów, hierarchowie. Obecni są m.in. Kawalerowie Maltańscy, rycerze i damy Grobu Pańskiego, członkowie Zakonu Szpitalnego św. Łazarza, Stowarzyszenie Panteon Narodowy, Rycerstwo Jasnogórskiej Bogarodzicy oraz przedstawiciele stanów zakonnych. W zdobnych kontuszach występują członkowie Bractwa Kurkowego.

W procesji uczestniczą także władze Krakowa i województwa małopolskiego, politycy, przedstawiciele gmin Małopolski, profesorowie i rektorzy wyższych uczelni oraz rzesze wiernych, także w tradycyjnych strojach ludowych. Obecni są harcerze, policja, straż pożarna i Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Procesji przewodniczy abp Miami Thomas Wenski, któremu asystują bp Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki oraz bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. W procesji niesione są relikwie świętych i błogosławionych m. in. św. Stanisława, św. Jana Pawła II św. Brata Alberta, św. Floriana, św. Faustyny i św. Jacka.

Procesja z relikwiami św. Stanisława wywodzi się ze średniowiecza. Pierwsza miała miejsce po kanonizacji biskupa Stanisława w 1253 r. Św. Stanisław ze Szczepanowa był biskupem krakowskim.

Według przekazów kronikarzy zginął w Krakowie na Skałce w 1079 roku z rąk króla Bolesława Śmiałego. W ciągu wieków utrwalił się zwyczaj przejścia z relikwiami Świętego w niedzielę po 8 maja, czyli w oktawę uroczystości patronalnej św. Stanisława.

Św. Stanisław jest głównym patronem Polski i archidiecezji krakowskiej.

« 1 »