Nowy numer 3/2021 Archiwum

Wiele spraw w jednym miejscu

W naszej diecezji dwa takie centra powstaną w siedzibie Urzędu Skarbowego w Nowym Targu i w Urzędzie Skarbowym Kraków-Nowa Huta.

W takim centrum będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi zlokalizowanych w całym kraju, w tym dwóch w naszej diecezji.

W centrach obsługi pracownicy administracji podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników o ich prawach i obowiązkach. Dodatkowo będzie można załatwić sprawy związane z rejestracją w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) i obsługą systemu e-PUAP.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji Podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe, przedsiębiorcy będą mogli m.in. złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe).

Na samodzielnych stanowiskach komputerowych w centrach obsługi podatnicy będą mieli dostęp do portalu podatkowego Ministerstwa Finansów, e-PUAP oraz zarejestrują działalność gospodarczą.

Sposób działania centrów będzie zestandaryzowany, co oznacza, że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzystać z takich samych rozwiązań i być obsłużeni według jednakowych standardów.

Centra obsługi to jedno z wielu nowych rozwiązań wdrażanych w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika. W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych centrów oraz ciągły rozwój świadczonych przez nie usług. Jednym z nich będzie też funkcja asystenta podatnika. Ta ruszy już od 1 września. Nowe stanowiska pojawią się pilotażowo w 50 urzędach skarbowych uruchamiających centra obsługi, w tym w Nowym Targu i w Krakowie-Nowej Hucie. Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez asystenta podatnika obejmować będzie przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach podatnika, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego (a w tym uprawnień przysługujących podatnikom).

Asystenta podatnika wyznaczy naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku dochodowego w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej jako mikroprzedsiębiorca. Asystent będzie realizował swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.

Od 1 stycznia 2016 r. asystenci podatnika będą już funkcjonowali we wszystkich urzędach skarbowych w Polsce. Usługę asystenta podatnika wprowadza Ustawa o administracji podatkowej. Jest to jedno z narzędzi Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika, który ma wzmocnić usługową rolę administracji podatkowej i wsparcie podatników w ich indywidualnych sprawach. Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie stanowią doradztwa podatkowego.

« 1 »
DO POBRANIA: |
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama