Do ŚDM zostało 10 miesięcy!

Do 26 września na ŚDM zarejestrowało się już 358 891 pielgrzymów ze 121 krajów świata. W Komitecie Organizacyjnym praca wre!

Jak informuje Ewa Korbut z Biura Prasowego ŚDM, dziś mijają 2 miesiące, odkąd został uruchomiony system rejestracyjny pielgrzymów oraz kandydatów na wolontariuszy przygotowany we współpracy z Papieską Radą ds. Świeckich. Od tego momentu chęć uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży zgłosiło ponad 1500 grup, w tym 112 z Polski. Zarejestrowały swoje makrogrupy m.in. diecezje bielsko-żywiecka, warszawsko-praska, gliwicka.

Z kolei Sekcja Wolontariatu rozpoczęła już rekrutację wolontariuszy krótkoterminowych na czas ostatnich dwóch tygodni lipca 2016. Swoje zgłoszenia składają zarówno osoby z Polski, jak i z zagranicy. - Dużo zgłoszeń jest z krajów Ameryki Południowej, m.in. Brazylii, Kolumbii i Argentyny. Ostatecznie ma być wybranych 25 tys. osób działających m.in. na terenach parafii wszystkich stref zakwaterowania i w miejscach wydarzeń centralnych. Wszystkie te osoby przejdą odpowiednie szkolenia - wyjaśnia E. Korbut.

Już teraz można działać jako długoterminowy wolontariusz ŚDM, ponieważ oprócz wolontariuszy działających w sekcjach Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 rozwijają się też dwa duże projekty: Wolontariat PLUS oraz Młodzi Ambasadorzy.

Młodzi Ambasadorzy odwiedzili już ponad 100 parafii i wspólnot - wszędzie opowiadają o idei ŚDM i o możliwości zaangażowania się w to wydarzenie. Przy Komitecie działają m.in. wolontariusze długoterminowi z Brazylii, Włoch, Rosji, Ukrainy, Kanady, Francji i Niemiec, którzy wspierają sekcję komunikacji, a w zwłaszcza sektory tłumaczeń, mediów społecznościowych i stronę www oraz sekcję rejestracji przy systemie rejestracji pielgrzymów.

Przez cały czas dużo dzieje się także w kwestiach logistycznych. Komitet ŚDM prowadzi m.in. prace nad zabezpieczeniem miejsc zakwaterowania pielgrzymów w czterech strefach: w części archidiecezji krakowskiej, diecezji tarnowskiej, katowickiej i kieleckiej.

Kolejną ważną kwestią jest organizacja zabezpieczenia medycznego ŚDM, które odbywać się będzie trzypoziomowo: w oparciu o system ratownictwa medycznego województwa i państwa; poprzez sieć stowarzyszeń paramedycznych oraz przez wolontariuszy. - Co ważne, rozplanowano już zabezpieczenie medyczne na teranie Błoń. Schemat przewiduje liczbę potrzebnych szpitali polowych, punktów medycznych oraz patroli medycznych - podkreśla Ewa Korbut. Z kolei na terenie Campus Misericordiae zakończyła się już budowa hali logistycznej o powierzchni 14 tys. mkw., która zostanie wykorzystana przez organizatorów ŚDM jako zakrystia.

- Dla Komitetu Organizacyjnego ŚDM ważne jest też opracowanie programu wyżywienia pielgrzymów - od kilku tygodni trwa więc rekrutacja restauratorów i firm gastronomicznych do programu "Razem wyżywimy pielgrzymów". Ci, którzy chcą włączyć się w program, powinny zapoznać się z wymaganiami, które są podane na stronie www.krakow2016.com - informuje E. Korbut. Na tej stronie cały czas są także na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące ŚDM.

Mówiąc o ważnych "newsach", nie sposób nie wspomnieć też o tym, co szykuje się na październik i listopad. - Na ten czas planowane są premiery teledysku do hymnu "Błogosławieni miłosierni" i spotu promującego Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016. Wspólnie m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i Narodowym Centrum Kultury projektowane są również kolejne inicjatywy dotyczące promocji ŚDM, Małopolski i Polski. Przy współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną ruszy także mobilny punkt informacyjny o ŚDM, Krakowie, Małopolsce i Polsce, który będzie jeździł po Europie i zapraszał do Krakowa - wyjaśnia Ewa Korbut.

W październiku odbędzie się też oficjalna prezentacja Ambasadorów ŚDM, czyli zaproszonych do współpracy osobistości świata kultury, sportu i mediów.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..