Wydział Prawa o "kryzysie konstytucyjnym"

Prawnicy z UJ piszą do prezydenta w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.

"Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego wyraża głęboki niepokój, związany z wydarzeniami wywołanymi przez najwyższe organy Państwa"  - napisano w uchwale Rady WPiA z 30 listopada (przyjętej 55 głosami, z 21 głosami przeciw i 6 wstrzymującymi się).

"W wyniku podjętych działań władz państwowych powstało zagrożenie dla niezależności organów władzy sądowniczej, w szczególności Trybunału Konstytucyjnego, jednego z gwarantów porządku konstytucyjnego" - czytamy dalej.

Zdaniem przedstawicieli wydziału, którego absolwentem jest prezydent Andrzej Duda (co podkreślono w uchwale), podpisana przez niego ustawa z 19 listopada dotycząca TK "nie daje się pogodzić z zasadą demokratycznego państwa prawnego, naruszając wymogi nieusuwalności sędziów, legalizmu i niedziałania prawa wstecz. Podważa zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, pozbawiając Państwo Polskie podstawowej instytucji ochrony praw fundamentalnych".

Autorzy uchwały podkreślają, że przegłosowane w nocy z 25 na 26 uchwały Sejmu, mające znieść wybór sędziów TK przez posłów poprzedniej kadencji, są "pozbawione wszelkiej mocy prawnej i pogłębiają kryzys konstytucyjny".

Opublikowana na stronie wydziału uchwała kończy się apelem do prezydenta "o uszanowanie wartości, których Krakowska Wszechnica jest strażnikiem: prawa i wolności obywatelskich". Członkowie Rady WPiA proszą Andrzeja Dudę o "niezwłoczne podjęcie działań, które nie dopuszczą do trwałego zachwiania równowagi między władzą sądowniczą a władzami ustawodawczą i wykonawczą".

"Mamy nadzieję, że wypełni Pan swój obowiązek Strażnika Konstytucji i Polski, jako demokratycznego państwa prawa" - czytamy w uchwale.

Na stronie Wydziału Prawa i Administracji UJ zaznaczono, że w głosowaniu nad uchwałą nie brali udziału członkowie rady wydziału zasiadający w Trybunale Konstytucyjnym.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..