Nowy numer 37/2021 Archiwum

Ulga na dzieci

Iza Skarbowa w Krakowie przypomina, jak można odliczyć ulgę na dzieci. To najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się, odliczamy ją w takiej samej formule, jak w roku poprzednim.

W roku ubiegłym w woj. małopolskim skorzystało z ulgi na dzieci aż ponad 356 tys. podatników. W poprzednich dwóch latach liczba podatników była podobna. Imponująco wyglądają łączne kwoty, jakie wypłaciły podatnikom Urzędy Skarbowe w Małopolsce. W 2013 r. były to 502 mln zł, w 2014 r. - ponad 508 mln zł.

W zeszłym roku nowością była możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi (powyżej kwoty zapłaconego podatku). W województwie małopolskim z tej dodatkowej możliwości skorzystały 114 832 osoby, uzyskując kwotę ponad 145 mln zł.

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej i składają swoje roczne zeznania podatkowe na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Przysługuje ona rodzicom, rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym (dziecko musi z nimi mieszkać) na dzieci małoletnie, otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz na dzieci, które nie ukończyły 25. roku życia i uczą się lub studiują, a także nie uzyskały dochodu wyższego niż 3 089 zł.

Kwota odliczenia ulgi zależy od liczby dzieci (spełniających warunki do objęcia ulgą) oraz dochodów rodziców. Kwoty odliczeń wynoszą: 1.112,04 zł rocznie na pierwsze i drugie dziecko, 2.000,04 zł - na trzecie oraz 2.700 zł - na czwarte i każde kolejne. Przy jednym dziecku ulga przysługuje, gdy łączny dochód rodziców nie przekracza 112 tys. zł lub - jeśli rodzice rozliczają się osobno - 56 tys. zł - przypomina Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie.

- Rodzice, którzy płacą podatki niższe od przysługującej im wysokości ulgi na dzieci, w poprzednich latach nie mogli wykorzystać jej w całości. Od 2015 r. mają już taką możliwość - wyjaśnia K. Zawada. Podatnicy mogą otrzymać zwrot kwoty stanowiącej różnicę między przysługującym im pełnym odliczeniem ulgi a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Zwrot nie będzie mógł przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

W poprzednim roku, aby odliczyć niewykorzystaną część ulgi na dzieci, podatnicy wypełniali PIT-UZ. W tym roku, zamiast tego formularza, wystarczy jedynie wypełnić odpowiednie pozycje w PIT-37 lub w PIT-36 - w obu jest dodana sekcja zatytułowana "Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci" i wykazać pozostałą kwotę do odliczenia ulgi. Dzięki temu podatnicy będą mogli skorzystać z pełnej sumy przysługującego odliczenia, niezależnie od tego, jakie uzyskują dochody i w jakiej wysokości płacą podatek.

W tym roku podatkowym kontynuowana jest również akcja przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku dla rodzin wielodzietnych, które złożą swoje zeznanie podatkowe w formie elektronicznej. Szybszy zwrot przysługuje podatnikom posiadającym uprawnienia na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów, nadpłata podatku powinna być zwrócona w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego przez internet.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama