Nowy numer 38/2021 Archiwum

Ważne daty

W czasie swojej prawie 27-letniej posługi biskupiej kard. Macharski wyświęcił ok. 1,5 tys. księży, erygował 206 parafii, konsekrował 106 kościołów. Był m.in. przewodniczącym Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich (od 1979 r.), wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski (1979–1994). Propagował kult Bożego Miłosierdzia. Przyczynił się do beatyfikacji i kanonizacji m.in. Brata Alberta, Maksymiliana Kolbego, Faustyny Kowalskiej, Rafała Kalinowskiego.

1927 – 20 maja w Krakowie przychodzi na świat Franciszek Macharski, syn Leopolda, spadkobiercy znanej firmy kupieckiej „Hawełka”, i Zofii z Peców; do 1939 r. jest uczniem Szkoły Ćwiczeń im. Grzegorza Piramowicza.
1939–1945 – uczy się w Szkole Handlowej i na tajnych kompletach gimnazjalnych, pracuje.
1945 – w maju zdaje maturę w III Gimnazjum im. króla Jana III Sobieskiego, potem zaś wstępuje do krakowskiego Seminarium Duchownego i na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (w 1951 r. uzyskuje tu magisterium).
1950 – 2 kwietnia przyjmuje w krakowskim kościele franciszkanów święcenia kapłańskie z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy; wobec odmowy przez władze komunistyczne wydania mu paszportu na wyjazd na studia do Szwajcarii, zostaje wikarym w parafii w Kozach pod Bielskiem i funkcję tę pełni do 1956 roku.

1956–1961 – studiuje na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w szwajcarskim Fryburgu, otrzymuje tam tytuł doktora teologii.
1961–1970 – wykłada w krakowskim Seminarium Duchownym.
1970–1978 – pełni funkcję rektora krakowskiego Seminarium Duchownego.
1977 – zostaje kanonikiem Kapituły Metropolitalnej.
1978 – 29 grudnia otrzymuje od Jana Pawła II nominację na arcybiskupa krakowskiego.
1979 – 6 stycznia w rzymskiej bazylice św. Piotra Jan Paweł II konsekruje go na biskupa; 28 stycznia odbywa ingres do katedry na Wawelu; w czerwcu wita w Krakowie papieża Jana Pawła II podczas I pielgrzymki do ojczyzny; będzie tak również w trakcie kolejnych pielgrzymek papieskich w latach 1983, 1987, 1991, 1997, 1999 i 2002; 30 czerwca zostaje mianowany przez Jana Pawła II kardynałem prezbiterem z kościołem tytularnym św. Jana przy Bramie Łacińskiej.
1980 – 14 stycznia święci Dom Księży Chorych w Swoszowicach; 24 września współprzewodniczy Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu; 19 października odprawia na Wawelu Mszę św. w intencji polskiego świata pracy.
1981 – 17 maja odprawia na Rynku Głównym Mszę św. dla kilkuset tysięcy uczestników Białego Marszu, zorganizowanego w intencji powrotu do zdrowia Jana Pawła II, postrzelonego 4 dni wcześniej w zamachu; 8 sierpnia żegna wychodzącą I Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę; 8 grudnia Jan Paweł II powołuje Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, której kard. Macharski zostaje Wielkim Kanclerzem; 13 grudnia wybucha stan wojenny, a metropolita angażuje się w pomoc internowanym i ich rodzinom; 24 grudnia odwiedza internowanych w Nowym Wiśniczu.
1982 – 19 lutego tworzy Arcybiskupi Komitet Pomocy Więźniom i Internowanym.
1985 – wprowadza w archidiecezji krakowskiej święto Miłosierdzia Bożego.
1990 – reaktywuje archidiecezjalną Caritas.
1992 – ustanawia kaplicę z cudownym wizerunkiem Jezusa Miłosiernego w krakowskich Łagiewnikach sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
1993 – 4 stycznia powołuje archidiecezjalne Radio Mariackie.
1994 – 16 stycznia wychodzi pierwszy numer utworzonej za jego zgodą krakowskiej edycji „Gościa Niedzielnego”.
1999 – w czerwcu wraz z Janem Pawłem II inauguruje obchody 1000-lecia diecezji krakowskiej.
2000 – 15 kwietnia otrzymuje tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej.
2002 – 17 sierpnia papież Jan Paweł II konsekruje bazylikę Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach; to kolejny etap szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia z inicjatywy kard. Macharskiego.
2005 – 2 kwietnia wieczorem umiera Jan Paweł II. Kard. Macharski wraz z krakowianami modli się przy ul. Franciszkańskiej za duszę zmarłego; 8 kwietnia uczestniczy w Rzymie w pogrzebie Jana Pawła II; 19 kwietnia uczestniczy w konklawe, które wybiera na papieża kard. Josepha Ratzingera; 3 czerwca papież Benedykt XVI przyjmuje rezygnację kard. Macharskiego z funkcji metropolity krakowskiego, ten kieruje archidiecezją do 27 sierpnia jako administrator apostolski; 4 sierpnia wprowadza się do „chatki” na terenie klasztoru albertynek przy sanktuarium św. Brata Alberta „Ecce Homo”; nadal aktywnie uczestniczy w życiu religijnym i społecznym Krakowa.
2016 – 12 czerwca ulega wypadkowi – przewróciwszy się w trakcie spaceru, łamie m.in. kręgosłup szyjny i w stanie ciężkim zostaje przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; 28 lipca odwiedza go tam papież Franciszek; 2 sierpnia o godz. 9.37 kard. Macharski umiera w szpitalu; 5 sierpnia zostaje pochowany w krypcie biskupów krakowskich pod posadzką katedry wawelskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama