Reklama

    Nowy numer 13/2023 Archiwum

Tu wszyscy zdają maturę

Najlepszą wizytówką każdej szkoły są jej wychowankowie, a tę ukończyło ponad 8 tys. uczniów i uczennic. Być w gronie tych absolwentów to prawdziwy zaszczyt.

Wadowicka „Alma Mater”, która od momentu założenia nosiła różne nazwy, rozpoczęła działalność 1 września 1866 r. jako Gimnazjum w Wadowicach. Była wtedy pierwszą polską szkołą na zachód od Krakowa, dlatego przez kilkadziesiąt lat zasięg jej oddziaływania był bardzo rozległy. Uczęszczali do niej uczniowie z kilku powiatów: bialskiego, myślenickiego, wadowickiego, żywieckiego, chrzanowskiego, a nawet z Podhala. I, co ważne, zdobywali nie tylko wiedzę, ale również wychowanie patriotyczne, o czym wiele lat po ukończeniu nauki pisali absolwenci dzisiejszej dostojnej jubilatki.

Wizytówką są absolwenci

W murach „Wadowity” zdobywali wiedzę późniejsi wybitni naukowcy, profesorowie wyższych uczelni, wyjątkowi kapłani, znani pisarze, generałowie, artyści, ludzie sztuki i ci, którzy angażują się w działalność społeczną. Co ważne, wszyscy z sentymentem i wdzięcznością przyznają się do miejsca, które ich ukształtowało, rozbudziło zainteresowania naukowe i artystyczne, rozpaliło zamiłowanie do działalności społecznej i gdzie – jak mówią, parafrazując słowa św. Jana Pawła II (również absolwenta szkoły) – „wszystko się zaczęło”. Także galeria wybitnych absolwentów jest imponująca. Ich zdjęcia witają każdego, kto przekracza próg głównego wejścia do budynku szkoły. Największym i najbardziej znanym z tych wielkich jest św. Jan Paweł II, który uczył się tu od 1930 do 1938 roku; najpierw chodził do gimnazjum, a później do liceum. Do dziś w archiwum szkolnym przechowywane są m.in. oryginalne arkusze ocen klasy Karola Wojtyły. Wynika z nich, że był bardzo dobrym uczniem.

Dziś jest kontynuacją wczoraj

W specjalnym liście przesłanym do liceum prezydent Andrzej Duda zapewnił, że obejmując jubileuszowe uroczystości honorowym patronatem, chciał dać wyraz swojemu uznaniu dla bogatej tradycji i dorobku „szkoły, która od chwili założenia w 1866 roku pełni ważną misję w życiu lokalnej wspólnoty” – napisał. – Fakt, że honorowy patronat nad jubileuszem naszej szkoły objął prezydent Duda, świadczy o tym, że została doceniona nie tylko przeszłość, ale przede wszystkim teraźniejsze osiągnięcia. Gdyby ich zabrakło, pewnie nie byłoby tego patronatu – uważa Janina Turek, będąca od 2008 r. dyrektorem wadowickiego Liceum im. Marcina Wadowity. I nie są to słowa bez pokrycia. Wystarczy przytoczyć kilka liczb, które w obiektywny sposób pokazują, że dobre imię szkoły potwierdzone jest faktami. – Zdawalność matury w naszym liceum w ostatnich latach wynosi 100 proc. W prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” w ostatnich kilku latach byliśmy co roku na liście 200 najlepszych liceów w Polsce. W tym samym czasie w rankingu liceów w Małopolsce zajmowaliśmy miejsca pomiędzy 8. a 12. Jeszcze bardziej widać nasze osiągnięcia, gdy bierze się pod uwagę wskaźnik EWD (edukacyjna wartość dodana), który pokazuje przyrost wiedzy uczniów, jaki nastąpił w trakcie nauki w liceum w porównaniu z ich stanem wiedzy na egzaminie gimnazjalnym – mówi z dumą J. Turek.

Jeśli dodamy do tego sukcesy uczniów i uczennic w olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim oraz ogromną możliwość rozwijania zainteresowań naukowych i artystycznych, można powiedzieć, że to prawdziwa szkoła sukcesu. Jednak i to jeszcze nie dopełnia całości obrazu. W szkole, której absolwentami są dwaj święci (św. Jan Paweł II i św. Józef Bilczewski), bardzo ważne jest też wychowanie młodego człowieka i kształtowanie jego prawego charakteru. Na 530 uczniów i uczennic ponad 100 jest zaangażowanych w działający w szkole wolontariat. I jeszcze jedno. Wielu absolwentów wadowickiego liceum bez wahania podpisuje się pod słowami ks. prof. Edwarda Stańka (kolejnego wielkiego absolwenta), który stwierdził, że to „szkoła, jakich mało”. Również dzisiejsi uczniowie i uczennice mówią zgodnie, że to ich drugi dom, do którego chętnie przychodzą. Zapewniają o tym m.in. Marlena Gajczak i Emilia Fortuna, uczennice klasy II LO.

Warto dodać, że uroczystość jubileuszu 150. rocznicy powstania Gimnazjum i Liceum im. Marcina Wadowity odbyła się 15 października. Rozpoczęła ją Msza św. w kościele Ofiarowania NMP. Przewodniczył jej kard. Stanisław Dziwisz, który poświęcił nowy sztandar szkoły. Co ważne, w Eucharystii uczestniczyli wszyscy uczniowie i uczennice, grono pedagogiczne, a także wielu zaproszonych gości i absolwentów (m.in. biskup polowy WP Józef Guzdek). Później w szkole odbyła się też akademia z udziałem m.in. pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy