Nowy numer 30/2021 Archiwum

Najwspanialsza pośród gwiazd

„Mocą Naszej Apostolskiej Władzy mianujemy Cię i ustanawiamy Metropolitą Krakowskim wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, jakie według świętych norm prawa kanonicznego odnoszą się do Ciebie” – napisał papież Franciszek w bulli „Sublimis inter sidera”. 28 stycznia abp Marek Jędraszewski objął archidiecezję krakowską.

Uczestnicy ingresu arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do katedry na Wawelu wysłuchali też obszernego wyjaśnienia decyzji Ojca Świętego. „Ponieważ Nasz Czcigodny Brat Kardynał Stanisław Dziwisz, wierny świadek godnych pamięci dzieł św. Jana Pawła II, Naszego Poprzednika, niegdyś Biskupa krakowskiego, złożył urząd kierowania Kościołem krakowskim, który Naszym oczom ukazuje się jako najwspanialsza pośród gwiazd, bogaty w świadectwa wiary zarówno przodków, jak i osób nam współczesnych, podjęliśmy działania, aby dać mu niestrudzonego pasterza” – dodał Franciszek.

W dokumencie podpisanym 8 grudnia 2016 r. Ojciec Święty napisał też, że abp Jędraszewski zdobył solidne wykształcenie – najpierw w ojczyźnie, a potem w Rzymie. „Obdarzony cennymi talentami i zasługującymi na uznanie cnotami, wypełniałeś funkcję wykładowcy i wychowawcy młodzieży i gorliwie oraz przykładnie pełniłeś posługę biskupią w metropolitalnej archidiecezji łódzkiej oraz pracowałeś na rzecz Konferencji Episkopatu Polski i Stolicy Apostolskiej” – zaznaczył papież, prosząc wiernych, by przyjęli nowego metropolitę jako duchowego przewodnika, który – zgodnie ze swym biskupim zawołaniem: „Scire Christum” – uczy poznawać Chrystusa. Po odczytaniu bulli nominacyjnej abp Jędraszewski przyjął insygnia władzy biskupiej: racjonał św. królowej Jadwigi oraz pastorał. Od tego momentu stał się pełnoprawnym rządcą archidiecezji krakowskiej, dlatego homagium, czyli przysięgę posłuszeństwa religijnego nowemu metropolicie, złożyli zarówno biskupi pomocniczy, jak i przedstawiciele duchowieństwa oraz świeckich.

Kolejną ważną częścią ingresu była homilia programowa wygłoszona przez abp. Jędraszewskiego. Wiele razy odniósł się w niej do postaci i nauczania św. Jana Pawła II oraz nawiązał do tego, jak ważną rolę w historii Polski odegrali inni święci wywodzący się z Krakowa: Stanisław BM, Jadwiga Królowa, br. Albert i s. Faustyna. W homilii wiele razy powtarzało się też słowo „czuwanie”, bowiem wszyscy ci święci, wzorując się na Maryi, czuwali i trwali przy Bogu aż do śmierci. Metropolita przypomniał również ważne wydarzenia, jakie miały miejsce w naszym kraju w ub. roku – dziękczynienie z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski oraz odczytanie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.

– Uznając to panowanie, pragniemy, „aby Chrystusowy krzyż królował”, ogarniając „całą naszą ziemię od Tatr (od Giewontu) po Bałtyk” – zapewnił, tłumacząc, że w praktyce oznacza to m.in. „budować królestwo Chrystusa i bronić go w narodzie; stać na straży duchowej tożsamości polskiego narodu, która swe korzenie znajduje w chrzcie z 966 roku; zdecydowanie bronić każdego poczętego życia i ukazywać piękno chrześcijańskiego małżeństwa i rodzin”. Arcybiskup Jędraszewski poprosił także wiernych, by „wraz z [nim] podjęli radosny trud głoszenia współczesnemu światu Chrystusa”.

W uroczystości wzięło udział ok. 2,5 tys. ludzi (z prezydentem RP Andrzejem Dudą na czele), którzy mówili, że na Wawel przyszli z potrzeby serca, by powitać nowego metropolitę i modlić się zarówno w jego intencji, jak i w intencji kard. Stanisława Dziwisza. Wielu z nich po wyjściu z katedry otrzymało pamiątkę, czyli dwustronicowe specjalne wydanie „Gościa Krakowskiego”, które zostało zredagowane i wydrukowane podczas ingresu. Po objęciu archidiecezji przez abp. Jędraszewskiego w kapitularzu katedry odbyła się druga uroczystość – prezydent RP odznaczył kard. Stanisława Dziwisza Orderem Orła Białego. Został on przyznany byłemu metropolicie w uznaniu jego zasług dla Polski. Jak tłumaczył Andrzej Duda: „całe dotychczasowe życie eminencji było jedną wielką zasługą dla RP”.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama