Nowy numer 39/2023 Archiwum

Poznawać Chrystusa

„Czuję się szczególnie zobowiązany, aby prawdę o miłosierdziu Bożym głosić wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia” – napisał abp Marek Jędraszewski, nowy metropolita krakowski.

Słowo nowego pasterza odczytano w kościołach archidiecezji 29 stycznia, dzień po jego ingresie do katedry na Wawelu. Wspominając swoich poprzedników – kardynałów Sapiehę, Wojtyłę, Macharskiego i Dziwisza – metropolita napisał:

„Z wielką ufnością w Bożą pomoc pragnę podjąć ich dzieło »umacniania braci w wierze« (por. Łk 22, 31). Czynię to umocniony zawartymi w bulli słowami Ojca Świętego Franciszka, abym jako Wasz duchowy przewodnik, zgodnie ze swym biskupim zawołaniem »Scire Christum« [łac. Znać Chrystusa – red.], uczył »poznawać Chrystusa, będącego Źródłem miłości i największym Dawcą łaski«”.

„Wiemy dobrze wszyscy, Drodzy Siostry i Bracia, że poznanie Chrystusa nie kończy się na samym tylko poznaniu rozumowym, lecz domaga się wnikania w niezgłębione przestrzenie zbawczej miłości Boga – miłości miłosiernej” – tłumaczył, przywołując postać św. Faustyny i nawiązując do swojej posługi w Łodzi, „gdzie w 1925 roku zaczęła się duchowa droga tej Apostołki Bożego Miłosierdzia”. W swoim liście metropolita krakowski podkreślał również, że „w duchowej sytuacji, w jakiej znalazł się współczesny świat, odrzucający istnienie obiektywnej prawdy i jednocześnie głoszący powszechny relatywizm wartości, tym bardziej musimy wziąć sobie do serca słowa Jezusa z Kazania na Górze o konieczności budowania swego życia na skale, a nie na piasku”.

Przypomniał też o fundamentalnym znaczeniu rodziny, która jest „miejscem kształtowania się naszego człowieczeństwa” i o konieczności stania „na straży każdego ludzkiego życia od chwili jego poczęcia aż do momentu naturalnej śmierci”. „W tym przecież objawia się budowanie przez nas postulowanej przez św. Jana Pawła II Wielkiego cywilizacji miłości. Jesteśmy zobowiązani – zwłaszcza przez wspaniałe Światowe Dni Młodzieży – aby te ewangeliczne prawdy i wartości z wielką miłością i cierpliwością przekazywać młodemu pokoleniu. Od jego gotowości, aby budować swe życie na tej skale, którą jest Chrystus, zależy przyszłość naszej ojczyzny i Kościoła w naszej ojczyźnie” – apelował abp Marek Jędraszewski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast