Nowy numer 30/2021 Archiwum

Zmiany personalne w archidiecezji

Abp Marek Jędraszewski dokonał dziś zmian proboszczów w 12 parafiach archidiecezji krakowskiej, mianował nowego rektora oraz przełożonych krakowskiego seminarium duchownego, a także dyrektorów dwóch Wydziałów Kurii Metropolitalnej - Katechetycznego i Duszpasterstwa Rodzin.

Nowym rektorem Wyższego Seminarium Duchownego został mianowany ks. prof. Janusz Mastalski, który zastąpi na tym stanowisku ks. dr hab. Krzysztofa Gryza, pełniącego tę funkcję od 2013 roku.

Rektor krakowskiego seminarium duchownego urodził się w 1964 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1989 r. z rąk kard. Franciszka Macharskiego. Od 2014 r. jest prorektorem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Nauk Społecznych tegoż uniwersytetu. Wykłada pedagogikę ogólną, teorię wychowania, dydaktykę oraz pedagogikę rodzinną, a także gerontologię społeczną. Współpracuje z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz Wyższą Szkołą „Humanitas” w Sosnowcu. Napisał 25 książek naukowych i popularnonaukowych oraz prawie 150 artykułów dotyczących wychowania dzieci i młodzieży publikowanych w czasopismach świeckich i religijnych. Prowadził także ponad 60 szkoleń i kursów dla nauczycieli, wychowawców oraz samorządowców w gminach i powiatach w całej Polsce. Wypromował blisko 300 prac licencjackich i magisterskich. Jest promotorem 15 doktorów.

Na stanowisko dyrektora wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej oraz asystenta kościelnego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej został mianowany ks. dr Paweł Gałuszka, urodzony w 1981 r. w Libiążu. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 2007 r. pracował jako wikariusz w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Choczni. W latach 2010-2016 odbył studia specjalistyczne na Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, zakończone obroną pracy doktorskiej „Memoriał Krakowski. Wkład kard. Karola Wojtyły i grupy teologów oraz filozofów polskich w przygotowanie i przyjęcie encykliki Humanae vitae papieża Pawła VI”. Decyzją Ojca Świętego Franciszka od 2016 r. pełni posługę misjonarza miłosierdzia. Od stycznia 2017 r. pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie.

Nowym dyrektorem Wydziału Katechetycznego został mianowany ks. dr Andrzej Kielian, urodzony w 1977 r. w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego w 2002 roku. W latach 2004-2013 pracował w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Jest redaktorem podręczników do religii dla przedszkola i szkoły podstawowej, współautorem pomocy dydaktycznych wykorzystywanych w nauce religii. Jest również adiunktem w Instytucie Teologii Praktycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie także pełni funkcję kierownika przygotowania pedagogicznego studentów teologii. Należy do Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Jego zainteresowania naukowe wiążą się z systemami nauczania religii w Unii Europejskiej, nowymi metodami przekazu wiedzy religijnej oraz z katechezą ewangelizacyjną. Opublikował m.in. „Modele nauczania religii rzymskokatolickiej w krajach europejskich” (2009). Obecnie pomaga w duszpasterstwie Uniwersyteckiej Kolegiaty św. Anny w Krakowie.

Większość zmian proboszczów w parafiach archidiecezji krakowskiej jest podyktowana przejściem na emeryturę dotychczasowych duszpasterzy, które zgodnie z diecezjalnym prawem kościelnym następuje po ukończeniu 70. roku życia. Nowi proboszczowie zostali mianowani m.in. w parafiach Matki Bożej królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach, św. Klemensa w Wieliczce, św. Marcina w Klikuszowej oraz św. Stefana w Lipnicy Małej.

Szczegółowa lista zmian personalnych na stronie następnej.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama