Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Abp Jędraszewski wzywa do słuchania natchnień Ducha Świętego

Metropolita krakowski skierował do diecezjan słowo pasterskie na nadchodzący Adwent.

Na początku listu, który będzie odczytywany w kościołach archidiecezji krakowskiej w najbliższą niedzielę, abp Jędraszewski opisuje skargę, w której prorok Izajasz pyta Boga, czemu pozwala błądzić Izraelitom z dala od siebie. Przypomina przy tym, że Izajasz wyraża nadzieję, iż przepaść między Bogiem a ludźmi zostanie zasypana. Dodaje, że ostatecznie dokonało się to dzięki działaniu Ducha Świętego.

Hierarcha zauważa, że widać to najbardziej w dziejach osób wspominanych podczas każdego Adwentu - Maryi i Józefa, Elżbiety i Zachariasza. "Wszyscy oni pozwolili napełniać się Duchem Świętym, pod wpływem którego: Elżbieta błogosławiła Maryję za Jej wiarę; Zachariasz prorokował, zapowiadając przyszłe dokonania Jana Chrzciciela jako tego, który będzie przygotowywał drogę dla Pana; Maryja śpiewała Bogu swoje Magnificat - »Wielbi dusza moja Pana«; Józef zgadzał się na niełatwą dla siebie wolę Najwyższego" - wyjaśnia.

W liście pasterskim metropolita przypomina, że pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna w Kościele w Polsce realizację programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 pt. "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym". "Chodzi w nim przede wszystkim o to, aby ponownie odkryć obecność Ducha Świętego, który - jako tchnienie miłości Ojca i Syna - został posłany do Chrystusowego Kościoła" - zaznacza.

Opisuje też, że będzie się to odbywało zwłaszcza poprzez refleksję na temat sakramentu bierzmowania i jego skutków. "Jest to o tyle ważne, że niemal codziennie możemy przekonać się o tym, jak wiele osób, które już przyjęły sakrament bierzmowania, nie zdaje sobie sprawy z obowiązków, jakie zaciągnęły one na siebie wraz z tym sakramentem" - czytamy dalej.

Arcybiskup podkreśla, że najważniejszym skutkiem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej jest pełne wylanie Ducha Świętego na ochrzczonego, na wzór obdarowania Nim apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. "Duch Święty, sam będąc Darem Zmartwychwstałego Chrystusa, przynosi ze sobą dary, udzielając każdemu jak chce" - naucza.

Następnie wymienia skutki bierzmowania, którymi są m.in.: głębsze zakorzenienie w godności synostwa Bożego, mocniejsze zjednoczenie z Chrystusem czy właśnie pomnożenie darów Ducha Świętego. Przywołując z kolei zachętę Chrystusa do postawy czuwania z Ewangelii św. Marka, tłumaczy, że dotyczy ona także ciągłego starania się o dary Ducha Świętego otrzymane podczas bierzmowania. Podkreśla też, że nie wolno ich zatracić, ponieważ zostały nam dane jako skarb, który musimy pomnażać i którym mamy obdarzać także innych.

"W tym czasie czuwania, jakim jest każdy liturgiczny Adwent, życzę Wam, Drodzy Siostry i Bracia, abyście na wzór Maryi, Najświętszej Dziewicy z Nazaretu, a także na wzór św. Józefa, Jej Oblubieńca, oraz na wzór Zachariasza i św. Elżbiety byli wsłuchani w natchnienia Ducha Świętego, Ducha Prawdy i Mądrości - i z tego wsłuchiwania się w Jego głos czerpali dla siebie łaskę pokoju" - kończy swój list abp Jędraszewski.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy