Nowy numer 29/2021 Archiwum

Od etyki po nowe technologie

O wyzwaniach, jakie stoją przed przyszłymi doktorami nauk o mediach, mówi ks. prof. Michał Drożdż, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Miłosz Kluba: Uniwersytet Papieski otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach jako piąta uczelnia w Polsce. To duży krok w rozwoju instytutu, wydziału i uczelni?

Ks. prof. Michał Drożdż: Proces starania się o przyznanie tych uprawnień był jednocześnie czasem budowania prestiżu naszego instytutu – wspólnie z jego pracownikami, studentami i absolwentami, z rozwojem jego infrastruktury naukowo-dydaktycznej (to m.in. Akademickie Centrum Medialne i jego laboratoria, przede wszystkim Edukacyjne Laboratorium Mediów Społecznościowych, Radio Bonus, Telewizja JP2TV), z postępującymi pracami naukowo-badawczymi, z udziałem naszych przedstawicieli w różnych gremiach badaczy mediów i komunikacji społecznej. Na tym fundamencie mogliśmy wnioskować o uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o mediach. W tym momencie wydział dysponuje dwoma takimi uprawnieniami – drugie to stopnie w zakresie nauk o rodzinie. Możemy więc samodzielnie otwierać studia doktoranckie w obu kierunkach studiów III stopnia.

Jak będą one zorganizowane?

Będą prowadzone stacjonarne studia doktoranckie trwające 4 lata oraz studia niestacjonarne dla osób, które pracują i nie mogą uczestniczyć w zajęciach na studiach dziennych. Trzecia możliwość to tryb eksternistyczny, który łączy się właściwie tylko z zatwierdzeniem przewodu doktorskiego, tworzeniem pracy pod kierunkiem promotora i jej obroną.

Czego mogą dotyczyć prace pisane na studiach z nauk o mediach? Jakie badania będą prowadzili doktoranci na nowych studiach UPJPII?

Ważnymi obszarami dla nas będą na pewno: studia nad dziennikarstwem i komunikowaniem społecznym, aksjologia i etyka mediów, nowe media i nowe technologie medialne, historia i prawo mediów, edukacja medialna, teologia mediów i duchowość relacji społecznych. Na pewno część naszych pracowników i studentów będzie się zajmować także nie tyle mediami, ile komunikacją społeczną – komunikowaniem marketingowym i promocyjno-wizerunkowym.

Prace będą obejmowały bieżące zjawiska, z którymi na co dzień spotykają się odbiorcy mediów?

Mogą to być badania dotyczące choćby edukacji medialnej, sprawdzające, jak nowoczesne technologie mogą być wykorzystywane w szkole, w procesie wychowawczym. To również badania strategii marketingowych, pokazujące, na ile działania reklamowe są skuteczne, a jeśli nie są – wskazujące, gdzie tkwi błąd. To badania nowych technologii – dziś jesteśmy świadkami tworzenia narzędzi – jak np. systemy rozszerzonej rzeczywistości – co do których nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, jakie dają możliwości. To także badania biometryczne użytkowników internetu, sprawdzające, w jaki sposób reagujemy na bodźce. One podpowiadają, jak skutecznie przekazywać treści. Badania z zakresu nauk o mediach mogą też pokazywać odbiorcom, w jaki sposób można się bronić przed negatywnymi zjawiskami. Myślę o deprecjonowaniu wartości takich jak prawda, o zalewie subiektywnych opinii przekazywanych w majestacie obiektywnego dziennikarstwa. Z drugiej strony przypisuje się dziennikarzom winę za przekazy obecne w przestrzeni medialnej, których autorami nie są dziennikarze. Wpisy polityków, ludzi kultury czy show-biznesu w mediach społecznościowych mają czasem taką siłę oddziaływania, że przekaz dziennikarski schodzi na dalszy plan. Jest to więc również ochrona dziennikarstwa fachowego, obiektywnego, prawdziwego. Ten wymiar etyczny – zarówno działań nadawców, jak i odbiorców mediów – będzie na pewno bardzo ważny.•

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama