Nowy numer 2/2021 Archiwum

Zbiórka harcerstwa niepokornego

Ruch Harcerski Rzeczypospolitej był niejawną strukturą wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego. Działał w latach 80. ubiegłego wieku, zgodnie z przedwojennymi ideałami służby Bogu, Polsce i bliźnim.

W ten weekend w Krakowie odbyła się ogólnopolska zbiórka członków RHR, którą zorganizowała Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia. Jej hasłem było: "W służbie Niepodległej".

Ruch Harcerski Rzeczypospolitej kontynuował działalność powstałych jesienią 1980 roku, a rozwiązanych w stanie wojennym przez Główną Kwaterę ZHP Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego. Starały się one przywrócić polskiemu skautingowi zasady, jakim hołdował on przed 1939 rokiem, w czasie II wojny światowej oraz tuż po niej.

Władze podporządkowanego komunistycznemu reżimowi ZHP robiły wiele, aby - we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL - zlikwidować struktury RHR, które ujawniały się zwłaszcza podczas kolejnych wizyt Jana Pawła II w Polsce, pełniąc wówczas białą służbę.

Najbardziej spektakularnym przejawem aktywności RHR był udział wystawionej przez jego kierownictwo reprezentacji w Światowym Zlocie ZHP Poza Granicami Kraju w Rising Sun (USA) w sierpniu 1988 roku.

Przyznających się do działania w ruchu instruktorów represjonowano, a kierowane przez nich drużyny i szczepy rozwiązywano.

W grudniu 1988 r. RHR przystąpił do Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" przy Lechu Wałęsie, biorąc czynny udział w podstoliku Okrągłego Stołu zajmującym się sprawami wychowania i młodzieży. Z początkiem 1989 r. ruch rozwiązał się, a jego członkowie w większości wstąpili do powstających wówczas dwóch nowych organizacji - Związku Harcerstwa Polskiego rok założenia 1918 (ZHP-1918) i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR), część pozostała w ZHP, usiłując go zreformować.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama