Nowy numer 38/2021 Archiwum

Chrześcijanin musi żyć duchem Adwentu

"Nie ma nic bardziej tragicznego niż zatracenie w sobie poczucia dziecięctwa Bożego" - pisze metropolita krakowski w liście pasterskim na tegoroczny Adwent.

Stąd też Pan Jezus przestrzegał swoich uczniów przed takim stanem ducha, który nazwał ociężałością serca. Człowiecze serca mogą bowiem zatracić swoją wewnętrzną wolność i cudowną zdolność miłowania" - tłumaczy, zaznaczając, że dzieje się tak często na skutek opanowania przez przyjemności zmysłowe, zatroskanie problemami codzienności czy tez ograniczanie perspektywy tylko do spraw doczesnych.

Przestrzega też, iż takie postawy prowadzą do tego, że człowiekowi zaczyna się wydawać, iż Bóg nie jest już mu do niczego potrzebny. Podkreśla przy tym, jak nie ulec tym niebezpiecznym zjawiskom.

"Chrześcijanin musi żyć duchem Adwentu. Jego ziemskie pielgrzymowanie powinno stawać się czasem czujności, oczekiwania i modlitwy. Do takiej właśnie postawy wzywa nas Pan Jezus, wołając: »Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym«" - pisze metropolita krakowski.

Dodaje, że prawdziwa i autentyczna miłość domaga się czujności, by nie stracić żadnej okazji do dania świadectwa swojej wierności wobec Boga, jak i otwarcia na drugiego człowieka. "Nie wystarcza jednak samo tylko czuwanie, gdyż mogłoby ono stać się jakąś pustą formą życia, pozbawionego istotnych treści. Dlatego też Pan Jezus łączy czuwanie z modlitwą, czyli z pełnym uwielbienia, wdzięczności, zaufania i oddania słowem, które wierzący człowiek kieruje do Pana Boga" - kontynuuje.

Abp Jędraszewski wskazuje, że czas Adwentu to szczególny okres duchowego przygotowania na radosne święta Bożego Narodzenia. Towarzyszą w nim wiernym św. Jan Chrzciciel, "którego wołanie o uznanie istnienia Boga, o wewnętrzne nawrócenie i o prostowanie dróg dla zbliżającego się Pana pozostaje ciągle aktualne" oraz Maryja, która "jako Panna wierna i równocześnie Stolica Mądrości wyśpiewała Bogu swe Magnificat: hymn wdzięczności i uwielbienia wobec Najwyższego, który zechciał uczynić dla Niej wielkie rzeczy".

"Życzę Wam, moi Drodzy, radosnego - pośród czuwania i modlitwy - przygotowywania się do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Życzę utrwalania w Waszych sercach adwentowej postawy, czyli wiernego i wytrwałego przenikania całego Waszego życia cnotami wiary, nadziei i miłości, dzięki którym, gdy ostatecznie przyjdzie Pan, będziemy mogli przywitać Go sercem dziecka" - kończy swój list abp Jędraszewski.

List zostanie odczytany w kościołach archidiecezji krakowskiej w najbliższą niedzielę 2 grudnia.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama