Nowy numer 08/2024 Archiwum

Bp Janusz Mastalski

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej.

Urodził się 4 maja 1964 r. w Krakowie. W 1983 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, rozpoczynając równocześnie studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1989 r. i dwa lata pracował jako wikariusz w parafii w Gdowie, a przez kolejne trzy lata - w parafii św. Szczepana w Krakowie.

W 1994 r. został skierowany przez kard. Franciszka Macharskiego na studia z zakresu pedagogiki oraz studia doktoranckie.

Od 1995 r. jest związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Początkowo był asystentem w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Teologicznym, gdzie w 1999 r. został adiunktem. W 2003 r. obronił pracę habilitacyjną. Również od 2003 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Katechetyków. W 2005 r. został kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej, zaś w latach 2006-2010 pracował na stanowisku profesora PAT. Od 2008 r. przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych UPJPII, uzyskując w tym czasie tytuł naukowy profesora (2009), a następnie stanowisko profesora zwyczajnego UPJPII (2011). Od 2014 r. był prorektorem ds. studentów i dydaktyki. W trakcie swojej pracy naukowej współpracował także z innymi uczelniami, był ekspertem w Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Od lipca 2017 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Wygłosił ponad 300 rekolekcji w Polsce i za granicą. Wypromował prawie 400 licencjatów i magistrów, a także 12 doktorów. Jest znanym i cenionym kaznodzieją oraz spowiednikiem.

3 grudnia 2018 r. papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy