Nowy numer 3/2021 Archiwum

Ochrona młodzieży podczas Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej

Delegat ds. ochrony dzieci i młodzieży w archidiecezji krakowskiej ks. Marcin Cholewa został Osobą Zaufania dla pielgrzymów, wolontariuszy i ich opiekunów podczas sierpniowej pielgrzymki na Jasną Górę.

Osobie Zaufania można zgłaszać lub konsultować z nią sytuacje, w których mogło dojść do przekroczenia granic intymności.

Dla uczestników Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej zostały ponadto opracowane "Zasady ochrony młodzieży niepełnoletniej" w trakcie trwania wydarzenia.

Organizatorzy zalecają, by w kontaktach z młodzieżą pochodzącą z różnych stron świata, która pielgrzymuje na Jasną Górę z krakowianami, zachować "ostrożność i wyrozumienie, szczególnie w sferze prywatności". Zwracają uwagę na to, że w związku z różnicami kulturowymi "trzeba być świadomym, że niektóre elementy naszej małopolskiej kultury mogą być dla innych obce lub też odczuwane jako dziwne i odrzucające".

Dokument przypomina, że osoby posługujące podczas pielgrzymki (kapłani, osoby zakonne, służby) winny traktować każdą osobę z respektem i szacunkiem, chroniąc jej godność. "Zwracając się do powierzonej młodzieży należy unikać takich zachowań, które będą odbierane przez nich jako poniżanie, dokuczanie, wykluczanie, odrzucanie, dyskryminację lub pogardliwe traktowanie" – czytamy w "Zasadach".
    
"Nie należy przebywać z osobą małoletnią sam na sam w pomieszczeniach niedostępnych dla innych. Nie można częstować małoletnich papierosami, alkoholem lub też innymi używkami, jak również nie można się zgadzać na używanie ich przez osoby małoletnie" – głosi dokument.

Zwraca się w nim uwagę również na to, by rozmowy na temat płciowości podejmować z "największą delikatnością", wystrzegać się żartów i aluzji o podtekście seksualnym, a także komplementowania wyglądu uczestników pielgrzymki.
    
Autorzy dokumentu zalecają także, by w kontaktach z młodzieżą zwracać uwagę na wrażliwość osoby małoletniej, a nie na swoje przyzwyczajenia i nawyki w traktowaniu drugiej osoby. "W sytuacji zabaw, gier itp. należy strzec się wszelkiego przekraczania granic intymności fizycznej i emocjonalnej" – podkreślają.

Dokument precyzuje również prawo młodzieży do prywatności, zwłaszcza w miejscach noclegowych, w natryskach czy toaletach. Wszystkie te miejsca powinny być sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa młodych. "W tych miejscach nie wolno wykonywać żadnych zdjęć i należy zadbać, by zdjęć nie robili sobie nawzajem młodzi. Również fotografowanie osób małoletnich i upublicznianie ich zdjęć powinno odbywać się wyłącznie za ich zgodą" – czytamy.
    
Miejsca noclegowe osób małoletnich, toalety i natryski w miejscach zbiorowego przebywania powinny być oddzielne dla obu płci i bezpieczne, czyli takie, aby nie dochodziło w nich do przemocy rówieśniczej. Jak głoszą "Zasady", osoby dorosłe nie powinny spać same w pokoju z osobami małoletnimi, a posługujący na pielgrzymce winni "zachować powściągliwość w ubiorze i nie szokować nagością".

Dokument precyzuje także sytuacje wyjątkowe, kiedy to młoda osoba potrzebuje rozmowy indywidualnej z posługującymi na pielgrzymce kapłanami czy siostrami zakonnymi. Takiej rozmowy nie powinno się przeprowadzać w miejscu izolowanym ani jej przedłużać. W sytuacji spowiedzi poza kościołem czy kaplicą należy natomiast zagwarantować osobie młodej intymność sakramentu, a jednocześnie wykluczyć miejsce izolowane i niedostępne dla innych.

Autorzy uczulają również na ewentualne konflikty w grupie, które mogą prowadzić do wykluczenia i agresji wobec jej członków, a także na pomoc osobom niepełnosprawnym, które należy otaczać troską, ale nie wyręczać ich w czynnościach osobistych.

"Zasady ochrony młodzieży niepełnoletniej" oraz dane kontaktowe do Osoby Zaufania zostały opublikowane na stronie internetowej Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama