Joanna Sadzik będzie dyrektorem zarządzającym Stowarzyszenia "Wiosna"

Taką decyzję podjął wybrany w ubiegłym tygodniu zarząd organizacji.

W oświadczeniu przesłanym do mediów "Wiosna" informuje, że realizując ustalenia przyjęte 19 i 20 czerwca podczas walnego zgromadzenia, 24 czerwca zarząd podjął uchwały, które formalizują zawarte porozumienie.

Ich najważniejsze postanowienie to zapewnienie reprezentatywności poszczególnych grup prowadzących projekty "Wiosny". W związku z tym do grona członków stowarzyszenia dołączą reprezentanci pracowników, wolontariuszy, ekspertów i partnerów. Odbędzie się to na drodze odpowiednich uchwał, podjętych po konsultacjach z dotychczasowymi członkami stowarzyszenia, przed najbliższym zwyczajnym walnym zgromadzeniem (w lipcu).

Nowe władze organizacji deklarują także, że chcą działać w duchu szacunku do wszystkich - szczególnie do pracowników i wolontariuszy. Oznacza to, że nie ma zgody na jakąkolwiek przemoc. Co więcej, zarząd obiecuje również, że nie będzie wyciągał konsekwencji w stosunku do osób, które w ostatnich miesiącach aktywnie broniły swoich kolegów, jak również w stosunku do "sygnalistów", czyli osób, które informowały media o nieprawidłowościach w "Wiośnie".

Zarząd zapewnia w końcu, że najważniejszym celem działalności stowarzyszenia jest zapewnienie ciągłości prowadzonych projektów. By tak się stało, trzeba nie tylko dbać o pracowników, ale też czerpać z ich doświadczenia. W efekcie na stanowisko dyrektora zarządzającego powołana zostaje Joanna Sadzik, która przeprowadziła organizację przez największy kryzys.

"Wiosna" chce też działać zgodnie z wartościami chrześcijańskimi, na których została zbudowana, oraz apolityczności, stojąc na straży takich postaw, które nie obrażają niczyich uczuć oraz godności. Stowarzyszenie ma być bowiem organizacją transparentną i godną publicznego zaufania.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..