Nowy numer 8/2021 Archiwum

Taka, jak trzeba

Zaczynali 30 lat temu z dwunastką uczniów w użyczonej, ciasnej siedzibie klubu osiedlowego „Borsuczek”. Obecnie Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego ma nie tylko własną siedzibę, ale i kilkuset absolwentów.

Placówka była pierwszą szkołą społeczną w Polsce, wywalczoną u schyłku komunizmu. Wywalczoną dosłownie, od ówczesnego Ministerstwa Oświaty, w wyniku procesu, który wytoczyła Anna Jeziorna. Dyrektorem został młody historyk Jerzy Giza, kierujący placówką do dziś. 12 pierwszych uczniów rozpoczęło naukę 4 września 1989 roku. Dyrektor Giza, wnuk generała II RP, zdawał sobie sprawę, że tożsamość szkoły nie może być zawieszona w próżni. – Zdecydowaliśmy, że proces wychowawczy będzie skupiony wokół patronów, wielkich wydarzeń i postaci z historii Polski – mówi.

Szacunek dla przeszłości wiąże się wśród uczniów z szacunkiem i pracą dla teraźniejszości, jako fundamentu przyszłości. W latach 1999–2019 placówka tworzyła – wraz ze Społecznym Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Herberta – Zespół Szkół Społecznych im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. 30 lat szkoły podstawowej i 20 lat działania gimnazjum zaowocowało kilkuset ich absolwentami. Szkoła cieszy się bowiem wśród krakowskich rodziców dużym powodzeniem, mimo, a może dlatego, że jej „Pryncypia” ułożone przez dyrektora Gizę są bardzo zasadnicze. „Wychowanie patriotyczno-obywatelskie, poszanowanie tradycji oraz wartości stanowi fundament działalności” – wspomina się na ich początku.

Uczniowie ubrani w mundurki uczestniczą w licznych uroczystościach patriotycznych na terenie Krakowa. Widać tam ich szkolne sztandary i słychać śpiew chóru szkolnego pod dyrekcją Małgorzaty Bajur, zwanej powszechnie „Ciocią Nutką”. Uczniów cieszą także inne sprawy. – W szkole podoba nam się nie tylko jej przyjazna atmo- sfera, lecz także rozmaite koła zainteresowań i obozy sportowe – mówią uczniowie klasy VI: Aleksandra Noskowska, Julian Smólski, Filip Piekło i Zofia Mikołajczak. Działalność wychowawczą placówki, kształcącej świadomych, wychowanych w duchu katolickim obywateli, doceniały zawsze władze kościelne. „Ta szkoła jest tą cząstką przestrzeni, na której najwcześniej urzeczywistniało się to, czego pragnęliśmy dla całej Polski, mianowicie żeby przestrzeń wolności, ciężko zapłacona, została przyjęta w ludzkie władanie jako dar do zagospodarowania tak, jak trzeba” – napisał o niej kard. Franciszek Macharski. „Wartości, które widnieją na godle Szkoły: »Bóg, Honor, Ojczyzna«, są niezbywalne i obecne w sercu i duszy każdego Polaka. Cieszę się, że stają się one treścią życia i nauczania młodego pokolenia uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie” – dodał w liście gratulacyjnym na 30-lecie kard. Stanisław Dziwisz.

Religijnym wyrazem obchodów jubileuszowych była Msza św. odprawiona 25 września w sąsiadującym ze szkołą kościele parafialnym św. Jadwigi Królowej. – Trzeba dziękować Panu Bogu i ludziom, którzy szkolną społeczność przez te wszystkie lata współtworzyli – mówił ks. Adam Podbiera, proboszcz parafii św. Józefa na os. Kalinowym, w latach 1991–2011 katecheta szkoły, potem zaś (aż do chwili obecnej) jej kapelan. Po Mszy św. tego duchowego przewodnika młodzieży odznaczono złotym Szkolnym Krzyżem Zasługi „Pro Patriae et Scholae”. – To prawdziwie wybitny kaznodzieja, głęboki teologicznie, odważnie wyrażający sądy w głoszeniu prawdy Bożej, pilnujący dogmatów wiary przodków i istoty polskości, wierny syn swojej ojczyzny. Umie prowadzić do Chrystusa. Do wielkich jego walorów należy ta uniwersalność i rzadka umiejętność trafiania do serc i umysłów zarówno dorosłych, jak i dzieci. A to trudna sztuka! Aby wlać wiarę w czyjeś obojętne serce, aby podtrzymać wątpiących, trzeba samemu być atletą ducha. On nim jest i ja to wiem. Ma tę godną podziwu umiejętność mówienia językiem wiary w sposób klarowny, prosty, pociągający i emanujący niekwestionowaną szczerością – mówił dyrektor Giza.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama