Nowy numer 20/2024 Archiwum

Kraków. Herbarz i list z pola bitwy

Na najbliższej aukcji antykwariatu Rara Avis, która odbędzie się 15 lutego, będzie licytowanych wiele książek, czasopism, grafik, fotografii i dokumentów ważnych dla historii i kultury polskiej.

Na 30 tys. zł wyceniono bardzo rzadkie dzieło heraldyczne Bartosza Paprockiego "Gniazdo cnoty. Herby rycerstwa polskiego", wydane w 1578 r. w Krakowie w Drukarniey A. Piotrowczyka. W księdze wertowanej przez wiele pokoleń w dworach szlachty polskiej umieszczono 3,5 tys. drzeworytów, głównie portretów i herbów.

Wielką rzadkością jest również dwutomowe wileńskie wydanie debiutanckich "Poezyi" Adama Mickiewicza, opublikowane w 1822 i 1823 roku. Zawiera m.in. "Ballady i romanse", "Grażynę" i "Dziady" cz. II i IV. Ta jedna z najważniejszych książek polskich, wydana w niewielkim nakładzie, stała się rzadkością m.in. przez "zaczytanie" oraz zniszczenia wojenne. Nie dziwi więc, że cenę wywoławczą ustalono na 12 tys. zł.

Na 2 tys. zł wyceniono tom poezji Tytusa Czyżewskiego "Pastorałki", ilustrowany 12 drzeworytami znanego malarza Tadeusza Makowskiego. Książka ukazała się w 1925 r. w Paryżu w nakładzie zaledwie 520 egzemplarzy. Ma wytworną szatę graficzną oraz papier. Egzemplarz oferowany na aukcji jest oprawny w pełną skórę. Znawczyni tematu Alicja Baluch uznała, że jest to "jedna z najpiękniejszych książek w ogóle, która w polskiej kulturze stanowi bodaj najdoskonalsze dzieło słowno-plastyczne, wspólny twór poety i malarza".

Świadectwem dramatyzmu historii polskiej jest unikatowy list jednego z dowódców powstania styczniowego - płk. Kazimierza Błaszczyńskiego "Bończy" - pisany 17 czerwca 1863 r., z pola walki, do płk. Zygmunta Chmielińskiego. Następnego dnia rozegrała się znana bitwa pod wsią Góry w Świętokrzyskiem, gdzie "Bończa" został śmiertelnie ranny (cena wywoławcza - 2 tys. zł).

- Tradycją krakowskich aukcji antykwarycznych jest licytowanie fragmentów księgozbiorów bibliofilów i pisarzy. Przy okazji w katalogach mających charakter naukowy przedstawiane są ich sylwetki - przypomniał Jarosław Kazubowski, krakowski historyk sztuki i wydawca.

Tym razem będą licytowane książki z księgozbiorów prof. Jarosława Dolińskiego (1881-1971) i poety Leszka Elektorowicza (1924-2019). Doliński był z wykształcenia chemikiem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej i jednocześnie zapalonym bibliofilem. Gromadził m.in. pierwsze wydania arcydzieł literatury polskiej XIX w. oraz druki dotyczące historii sztuki oraz bibliofilstwa. "Zlecał fachową konserwację, zamawiał kosztowne oprawy, wykorzystując niekiedy unikatowe materiały, np. fragmenty wawelskich kurdybanów" - napisali autorzy katalogu aukcyjnego. Wśród oferowanych pozycji z biblioteki uczonego są m.in. trzytomowe dzieło Leonarda Chodźki "La Pologne", wydane w Paryżu w latach 1836-1842, zawierające m.in. widoki miast polskich (cena wywoławcza - 2800 zł), "Starożytności galicyjskie" Żegoty Paulego (cena wywoławcza - 2400 zł), komplet czasopisma "Silva Rerum" z lat 1925-1939, wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Książek (cena wywoławcza - 6400 zł) i komplet miesięcznika "Sztuki Piękne" z lat 1925-1934, zawierający m.in. 10 oryginalnych drzeworytów Tadeusza Cieślewskiego, Władysława Skoczylasa, Wacława Wąsowicza i Wojciecha Weissa (cena wywoławcza - 6800 zł).

Z biblioteki krakowskiego poety L. Elektorowicza, który był także eseistą i tłumaczem, na aukcję wybrano tomy poezji dedykowane mu przez kolegów po piórze, m.in. Zbigniewa Herberta, Tadeusza Nowaka i Wisławę Szymborską.

Aukcja rozpocznie się w sobotę 15 lutego o godz. 11 w Centrum Kultury Żydowskiej przy ul. Meiselsa 17.

Kraków. Herbarz i list z pola bitwy   Leon Wyczółkowski, "Kaplica Zygmuntowska" z cyklu 12 autolitografii z teki "Kraków", wydanej w 1915 r. i licytowanej w całości w trakcie najbliższej aukcji. Antykwariat Rara Avis
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy