Kraków. Przypomną prof. Jana Zdzisława Włodka

W 80. rocznicę śmierci prof. Jana Zdzisława Włodka (1885-1940) ziemianina, żołnierza Legionów, dyplomaty, uczonego, ofiary niemieckiego obozu w Sachsenhausen, w Uniwersytecie Rolniczym odbędzie się konferencja naukowa poświęcona pamięci tego niezwykłego człowieka.

Spotkanie będzie się obywało 19 lutego od godz. 9.30 do godz. 13 w sali A, na II piętrze Collegium Godlewskiego UR przy al. Mickiewicza 21. Prof. Włodek był dziekanem Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego tradycje dziedziczy UR.

Konferencję poprzedzi złożenie kwiatów 18 lutego o godz. 16.30 pod pomnikiem jej bohatera przed dworem rodzinnym Włodków w Dąbrowicy w powiecie bocheńskim oraz odprawienie o godz. 17 w kościele parafialnym w Niegowici Mszy św. w intencji prof. Włodka i jego zmarłej dwa lata temu córki, prof. Zofii Albiny Włodek. Po Mszy jej uczestnicy przejdą na cmentarz parafialny, gdzie jest pochowany uczony, będący ostatnim właścicielem Dąbrowicy oraz inicjatorem wybudowania nowej świątyni parafialnej w Niegowici.

J. Z. Włodek był uczonym agronomem, kierownikiem rolniczej stacji doświadczalnej UJ w Mydlnikach, badaczem i miłośnikiem Tatr. W czasie I wojny światowej był żołnierzem Legionów Polskich, odkomenderowanym do Departamentu Wojskowego NKN, a potem na front wołyński. Z tego okresu pochodzi duża kolekcja wykonanych przez niego fotografii, dokumentujących epopeję Legionów. Po odzyskaniu niepodległości był pierwszym szefem polskiej placówki dyplomatycznej w Hadze, potem wykładowcą UJ. W 1939 r. został aresztowany przez Niemców. Osadzony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen, zmarł 19 lutego 1940 r., w kilka dni po uwolnieniu z obozu.

W trakcie konferencji odbywającej się pod patronatem "Gościa Krakowskiego", poszczególne fragmenty życia i działalności prof. Włodka będą omawiali uczeni m.in. z Uniwersytetu Rolniczego, Uniwersytetu Pedagogicznego oraz oddziału IPN w Krakowie. Jej współorganizatorem jest Fundacja im. Zofii i Jana Włodków, której celem jest m.in. wspieranie badań nad ziemiaństwem polskim oraz finansowanie nauki młodzieży.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..