Akcja "Odnów klasztor". Karmelitanki z Łobzowa potrzebują wsparcia

Mniszki zbierają pieniądze na remont zabytkowych bram, drogi i refektarza klasztornego.

Siostry mieszkają za klauzurą, a ich zadaniem jest modlitwa. - Jesteśmy fizycznie oddzielone od świata, ale jednocześnie blisko jego spraw, świadome trosk i cierpień innych - mówią o sobie. Żyją w małej wspólnocie, czas modlitwy przeplatając pracą.

- Praca, samotność, milczenie sprzyjają trwaniu w obecności Bożej i ukierunkowaniu całego dnia na wieczność. To jest ideał i cel, do którego zmierzamy przez całe życie, ale na naszą codzienność wpływają także sprawy bardzo zwykłe, codzienne i prozaiczne - tłumaczą, apelując o pomoc w trosce o Karmel.

Mniszki mieszkają w starej części Krakowa, w klasztorze, którego rozwiązania architektoniczne są już przestarzałe. Przed nimi wyzwanie, którego same nie udźwigną - wymiana zabytkowych bram wjazdowych, stworzenie drogi dojazdowej i odnowienie refektarza.

Klasztor pw. Opieki św. Józefa wpisany jest do rejestru zabytków. Konserwator zgodził się na wymianę bram, ale nowe muszą być spójne z całością architektury i utrzymane w dotychczasowej stylistyce. Ich wymiana jest połączona z ingerencją w zabytkowy mur po obu stronach, stąd wysokie koszty. Na ten cel siostry potrzebują 322 tys. zł.

Mniszki planują także drogę dojazdową do klasztoru oraz renowację refektarza, gdzie konieczna jest wymiana instalacji elektrycznej, wyczyszczenie ścian i cyklinowanie podłogi.

Szczegóły akcji znajdują się na stronie: odnowklasztor.pl.

Klasztor pw. Opieki św. Józefa ufundowany został w Krakowie przez karmelitanki wyrzucone z Poznania w okresie Kulturkampfu. Regularne życie zakonne rozpoczęto na Łobzowie 1 sierpnia 1875 roku. W latach 1903-1904 wybudowany został obecny kościół.

Karmelitanki z klasztoru łobzowskiego, wraz ze swoją fundatorką m. Ksawerą Czartoryską, przyczyniły się do odrodzenia życia karmelitańskiego na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku. Starały się u ówczesnego generała zakonu karmelitów bosych o pomoc w odnowie życia zakonnego w jedynym klasztorze ojców w Czernej. Z ich inicjatywy powstała fundacja klasztoru braci w Krakowie. Mniszki także wspierały zamiar wstąpienia do Karmelu Józefa Kalinowskiego, znanego dziś jako św. Rafał Kalinowski, którego kanonizował Jan Paweł II w 1991 roku.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..