Nowy numer 39/2023 Archiwum

List metropolity krakowskiego na Wielki Post 2020 roku

"Ideologie ekologizmu i gender chcą zniszczyć więź pomiędzy człowiekiem a Bogiem" - po raz kolejny przypomina abp Marek Jędraszewski.

Na wstępie zaznacza, że dzieje ludzkości są wielkim zmaganiem o prawdę. "W tym zmaganiu chodzi o odpowiedź na pytanie, kim naprawdę jest Pan Bóg i kim, w konsekwencji, jest sam człowiek" - pisze i wyjaśnia, że prawda o Bogu jest prawdą o dobrym Ojcu, któremu zależy na szczęściu człowieka. Natomiast prawda o człowieku to prawda o nim jako Bożym dziecku, które powinno pokładać całkowitą ufność w swoim Stwórcy.

"Tę podwójną prawdę o Bogu i o człowieku usiłuje podważyć szatan, ojciec wszelkiego kłamstwa (...). Według szatana Bóg kłamie i niepotrzebnie straszy pierwszych rodziców śmiercią, a przede wszystkim nie chce pozwolić człowiekowi na osiągnięcie pełni jego możliwości. Odwrócenie się od Boga jest zatem przedstawiane przez szatana jako podstawowy warunek tego, aby człowiek był prawdziwie wolną i w pełni niezależną istotą" - wskazuje abp Jędraszewski.

Wobec tego kłamstwa ukazuje się głębia dramatu człowieka, który musi dokonać wyboru między wiernością i zaufaniem wobec swego Pana a buntem przeciwko Niemu i próbą postawienia się na Jego miejscu.

"Również dzisiaj szatan chce zniszczyć więź pomiędzy człowiekiem a Bogiem, a jego pokusy przyjmują rozmaite kształty. Jedną z nich jest ideologia ekologizmu, według której nie ma miejsca na Bożą Opatrzność, a człowiek nie jest kimś, kto z miłością i odpowiedzialnością ma »czynić sobie ziemię poddaną«, widząc w swoim potomstwie przejaw Bożego błogosławieństwa (por. Rdz 1, 28), ale głównym zagrożeniem, wręcz nieszczęściem dla naszej planety" - zaznacza metropolita. "Jak ideologia ekologizmu pomniejsza wartość człowieka i - odwracając porządek rzeczy - za najważniejszą wartość uznaje ziemię, tak inne ideologie: gender i związana z nią ideologia LGBT stawiają człowieka ponad wszystko, także ponad porządek naturalny, przyznając mu »prawo« do wyboru własnej tożsamości płciowej, bez względu na tożsamość biologiczną, z jaką przychodzi on na świat" - podkreśla arcybiskup, odwołując się do słów Ojca Świętego Franciszka.

W wydanym niedawno wywiadzie rzece "Santo Giovanni Paolo Magno" powiedział on bowiem następujące słowa: "Ideologia gender jest atakiem skierowanym przeciwko różnicy, przeciwko dziełu stwórczemu Boga, przeciwko mężczyźnie i kobiecie". "Jeśli mówię to w sposób jasny, nie czynię tego, aby kogoś dyskryminować, ale po prostu aby przestrzec wszystkich przed pokusą upadku w coś, co było szaleńczą ideą budowniczych wieży Babel: zniszczyć różnice, aby znaleźć w tym zniszczeniu jeden język, jedną formę, jeden lud".

Jak zatem ustrzec się przed pokusami szatana i zachować głęboką, pełną ufności więź z Bogiem? "Ojciec Święty Franciszek w wielu dokumentach i wypowiedziach wzywa nas do tego, co nazywa nawróceniem ekologicznym. Polega ono na odnowieniu naszych relacji z Bogiem Stwórcą, z Ziemią jako powierzonym nam dobrem, z innymi ludźmi i z sobą samym. Odnowienie to domaga się z kolei wewnętrznego radykalizmu, z jakim kuszony na pustyni Chrystus zwrócił się do diabła: »Idź precz, szatanie!«" - pisze metropolita i dodaje, że Chrystusowy radykalizm przestrzega nas przed wchodzeniem w jakiekolwiek próby dialogu i kompromisu z ojcem kłamstwa.

Mamy być dziećmi światłości i trwać w wierze, którą umacniają modlitwa, post i jałmużna. Okazją ku temu jest Wielki Post, który - w tym roku - ma nas przygotować nie tylko do obchodów świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ale także do godnego przeżywania 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II Wielkiego oraz beatyfikacji sł. Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. W związku z tym metropolita ponawia prośbę o udział mieszkańców wszystkich parafii w diecezji w modlitewnym maratonie za Kościół i ojczyznę, jak w również w nabożeństwach wielkopostnych oraz w Mszach św. w kościołach stacyjnych.

"Dzisiaj Polsce jest potrzebna żarliwa modlitwa, aby na skutek braku czujności i lekceważenia prawdziwych zagrożeń, poprzez postawę uległości i podporządkowywania się »wielkim tego świata«, a przede wszystkim na skutek odrzucenia Boga i przyjęcia za prawdę pokus ojca wszelkiego kłamstwa nasza Ojczyzna nie uległa duchowemu zniewoleniu przez nowe, ateistyczne i materialistyczne ideologie, o neomarksistowskich korzeniach" - apeluje arcybiskup.

Dziękuje on także wszystkim, którzy odpowiedzieli na jego apel przed świętami Bożego Narodzenia. Podczas kwesty dla dzieci-sierot w pogrążonej w wojnie Syrii udało się zebrać (a nie są to jeszcze ostateczne dane) prawie 930 tys. zł.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast