Prof. Jacek Popiel 306. rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wybitny znawca teatru polskiego, dotychczasowy prorektor ds. polityki kadrowej i finansowej prof. Jacek Popiel został dziś, w święto Uniwersytetu Jagiellońskiego, wybrany nowym rektorem tej uczelni. Stanowisko obejmie 1 września. Będzie je pełnił do 2024 roku.

Będzie następcą prof. Wojciecha Nowaka, lekarza chirurga, który kierował UJ przez dwie ostatnie kadencje. Kandydaturę prof. Popiela poparło 193 spośród 227 członków kolegium elektorskiego, reprezentującego całość wspólnoty uniwersyteckiej. 15 osób było przeciw, 11 osób wstrzymało się od głosu. Z powodu pandemii koronawirusa głosowano drogą elektroniczną. Obecny rektor elekt UJ był jedynym kandydatem po rezygnacji z udziału w wyborach prof. Stanisława Kistryna, prorektora ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych.

Urodzony w 1954 r. prof. Popiel jest profesorem nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i teatrologii. Z Uniwersytet Jagiellońskim jest związany od 1973 r., wpierw jako student polonistyki, od 1977 r. zaś pracownik naukowy. Ma duże doświadczenie w zarządzaniu uczelnią. Był m.in. dyrektorem Instytutu Polonistyki, dziekanem Wydziału Polonistyki, od 2012 r. jest prorektorem ds. polityki kadrowej i finansowej. Przez wiele lat wykładał również w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie (obecnie Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego), w której pełnił odpowiedzialne funkcje: dziekana Wydziału Aktorskiego, prorektora i rektora w trakcie dwóch kadencji: 1996-1999 i 1999-2002.

- W chwili, kiedy pisałem swój program rektorski, na początku roku 2020, nikt z nas nie przewidywał, w jakiej rzeczywistości się znajdziemy, że wirus ogranie nie tylko Polskę, ale i Europę oraz cały świat - powiedział prof. Popiel w trakcie telekonferencji 5 maja. Przedstawił 5 najważniejszych punktów programu związanych z przezwyciężeniem kryzysu związanego z pandemią. Będzie to m.in. "zapewnienie przy udziale współpracowników bezpieczeństwa pracy studentów, pracowników i doktorantów", dającego szansę powrotu do normalnego funkcjonowania uczelni, prowadzenia badań naukowych i zajęć dydaktycznych nie tylko w formie zdalnej, zagwarantowanie stabilności finansowej uczelni, pomoc finansowa dla studentów i pracowników, którzy w wyniku pandemii są w trudnej sytuacji, utrzymanie bardzo ważnej dla uczelni współpracy międzynarodowej w sferze badań oraz wymiany doświadczeń przez pracowników i studentów, dostosowując ją do obecnej sytuacji, oraz rozwój elektronicznych form edukacji i obiegu dokumentów.

Rektor elekt jest historykiem dramatu i teatru polskiego wieków XIX-XXI. Zajmuje się także edycją tekstów literackich. Jest autorem lub współautorem ponad 200 prac naukowych, w tym 20 książek. Stoi m.in. na czele komitetu naukowej edycji dzieł literackich Karola Wojtyły - Jana Pawła II. - Nie można w pełni zrozumieć osobowości Jana Pawła II, jeśli nie sięgnie się po literacką część jego twórczości - uważa prof. Popiel. Jest m.in. najwybitniejszym obecnie znawcą i edytorem dzieł teatralnych Karola Huberta Rostworowskiego (1877-1938), związanego z Krakowem wybitnego dramaturga.

"Nie ma wątpliwości, że patrząc na historię dramatu XX w. z perspektywy czasu, na pewno ostały się w niej dramaty Rostworowskiego. Niestety, pozostały przede wszystkim w świadomości historyków literatury XX w., a nie w świadomości ludzi teatru: reżyserów, aktorów. To mnie zdumiewa, a nawet trochę boli. Wydaje mi się bowiem, że niektóre z tych tekstów nadal mają niesłychaną moc. Teatralną, myślową i ideową. Mam tu na uwadze przede wszystkim »Judasza z Kariothu«, »Kajusa Cezara Kaligulę« i »Niespodziankę« - dramaty należące do różnych poetyk artystycznych. Dziwi mnie, że teatr tyle lat nie podejmował próby wystawienia tych tekstów. Nie musiałyby to być przy tym inscenizacje tradycyjne!" - powiedział niegdyś krakowskiemu GN.

"Wydaje mi się, że myśl polska i historia przemian ideowych XX w. nie wykorzystała również fascynującej osobowości Rostworowskiego - człowieka, który przeszedł bardzo trudną drogę od młodzieńczych zwątpień i odrzucenia religii, życia studencko-młodzieńczego, które było zaprzeczeniem tego wszystkiego, co się wiąże z podstawami etyki chrześcijańskiej, do bardzo głębokiego powrotu do wiary. To doświadczenie może być cenne także dla współczesności" - dodał prof. Popiel.

Rektor elekt wypromował ponad 100 magistrów i 9 doktorów filologii polskiej oraz sztuki. Jest m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Uhonorowano go m.in.  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" oraz Nagrodą Jana Pawła II - Chrześcijańskiej Europy, przyznawaną co roku przez francuskie Stowarzyszenie "Europe Chrétienne" (Europa Chrześcijańska) podczas inauguracji Dni Jana Pawła II w Krakowie, w dowód uznania za propagowanie na terenie archidiecezji krakowskiej duchowości i nauczania Jana Pawła II.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..