Jezuita o. Leszek Gęsiak nowym rzecznikiem prasowym KEP

Medioznawca, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii "Ignatianum" w Krakowie o. dr Leszek Gęsiak SJ został rzecznikiem prasowym Konferencji Episkopatu Polski.

Zastąpi on ks. dr. Pawła Rytel-Andrianika, który pełnił tę funkcję przez 5-letnią kadencję.

Leszek Gęsiak urodził się 30 maja 1965 roku. Jest jezuitą, doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa Akademii "Ignatianum" w Krakowie. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1985 roku. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego 29 czerwca 1996 r. w Krakowie.

Pracował m.in. w Katolickim Biurze Informacji i Inicjatyw Europejskich w Brukseli, gdzie współpracował z instytucjami Unii Europejskiej oraz Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Był również koordynatorem Sekcji Polskiej Katolickiego Centrum Europejskiego w Brukseli (Foyer Catholique Européen), duszpasterzem urzędników Unii Europejskiej i NATO, członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika "Europe Infos", a także korespondentem Radia Watykańskiego z Brukseli. W tym czasie był również członkiem Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2003-2006 był socjuszem prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Następnie był przełożonym Wspólnoty Domu Pisarzy Księży Jezuitów w Krakowie. W latach 2006-2010 był redaktorem naczelnym miesięcznika katolickiego "Posłaniec". W latach 2010-2012 był stałym współpracownikiem Radia Kraków, a od 2012 do 2017 r. - kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

Od 2005 r. jest wykładowcą w Akademii "Ignatianum" w Krakowie. Był profesorem (professore invitato) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wykładał w College of the Holy Cross w Worcester MA (USA), a także na Uniwersytecie Katolickim Portugalii w Lizbonie oraz na Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie (Liban). Wykładał również w ramach Szkoły Letniej Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich European Humanism in the Making w Gubbio (Włochy).

Obecnie jest kierownikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej w Akademii "Ignatianum" w Krakowie. Pełni także funkcje pełnomocnika rektora tej uczelni ds. współpracy międzynarodowej oraz dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu wielokulturowości i medioznawstwa. Posługuje się kilkoma językami obcymi, w tym biegle angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..