Nowy numer 08/2024 Archiwum

Kraków. Pogrzeb córki premiera Kazimierza Bartla

Na cmentarzu Rakowickim odbył się 13 września pogrzeb Cecylii Bartel (1923-2022), artystki plastyczki, córki prof. Kazimierza Bartla (1882-1941), pięciokrotnego premiera rządów II Rzeczypospolitej. Zmarła 30 sierpnia w 100. roku życia. Po II wojnie światowej mieszkała w Krakowie.

Jej ojciec był wybitnym matematykiem, specjalizującym się w geometrii wykreślnej, wieloletnim profesorem i rektorem Politechniki Lwowskiej, prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Jego największym osiągnięciem naukowym, które do dzisiaj zachowało wartość, było dwutomowe dzieło "Perspektywa malarska". Profesor udzielał się także społecznie, a w II RP - politycznie. Był m.in. ministrem kolei żelaznych, wyznań religijnych i oświecenia publicznego, pięciokrotnym premierem (pierwszy raz w 1926 r., po zamachu majowym), posłem i senatorem. Profesor Bartel został zamordowany 26 lipca 1941 r. przez Niemców w okupowanym Lwowie. Świadkiem aresztowania była jego córka, która z dziecięcych lat pamiętała udział wraz z ojcem w audiencji u papieża Piusa XI. Warto dodać, że Cecylia była przybranym dzieckiem państwa Bartlów, szczerze kochanym.

Cecylia (zwana w kręgu bliskich Celiną) Bartel zamieszkała po wojnie w Krakowie. Wraz z przybraną matką Marią (1881-1969), nauczycielką, członkinią Senatu, po wojnie zaś m.in. bibliotekarką w Państwowej Szkole Muzycznej, starały się o upamiętnienie prof. Bartla. Efektem tych starań było m.in. umieszczenie tablicy pamiątkowej na krużgankach klasztoru franciszkanów w Krakowie.

W październiku 2007 r. przekazała do zbiorów tworzącego się Muzeum Historii Polski w Warszawie pamiątki po ojcu, m.in. odznaczenia, dokumenty, listy, fotografie i niepublikowane wspomnienia Marii Bartlowej. Przekazanie odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. By utrwalić pamięć o uczonym i pięciokrotnym premierze, w kwietniu 2008 r. powołała  działającą w Krakowie Fundację im. prof. Kazimierza Bartla.

Jej celem jest m.in. wspieranie rozwoju zdolności młodzieży, w tym studentów szkół wyższych, rozpowszechnianie osiągnięć wiedzy, fundowanie nagród jednorazowych oraz stypendiów i wyjazdów szkoleniowo-naukowych dla zdolnej młodzieży z różnych środowisk, w tym zaniedbanej kulturowo, a wykazującej zainteresowanie problematyką i historią Polski oraz dziejami narodu polskiego, pogłębianie wiedzy społeczeństwa o historii Polski, z uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego i patrona fundacji. Od 2016 r. kapituła powołana przez fundację przyznaje Nagrody im. Kazimierza Bartla za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych. Laureaci otrzymują m.in. medale z wizerunkiem patrona.

Kraków. Pogrzeb córki premiera Kazimierza Bartla   Mała Cecylia na spacerze z ojcem Kazimierzem. Narodowe Archiwum Cyfrowe
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Zapisane na później

Pobieranie listy