Wdzięczność dla kard. Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Ogłoszono komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie, odnoszący się do niedawnych ataków na osobę Jana Pawła II w kontekście okresu jego pasterzowania w archidiecezji krakowskiej.

Wyrażono w nim wdzięczność wobec kardynała Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. "Wiele Jego decyzji, szczególnie tych o charakterze duszpasterskim, do dziś wyznacza właściwy kierunek życia naszej diecezjalnej wspólnoty" - napisano m.in. w komunikacie. "Wobec wszystkich, którzy nie rozumieją naszego przywiązania do św. Jana Pawła II, stwierdzamy: nie da się umniejszyć dobra, które stało się za Jego sprawą, a jedynie Bóg sam wie, ile z tego dobra pozostaje wciąż jeszcze nieodkryte w głębi naszych serc i sumień" - dodano.

Wspomniano, że "w trakcie  kwerendy akt personalnych kapłanów, których nazwiska pojawiają się w kontekście przypadków przestępstw seksualnych popełnianych w przeszłości we wspólnocie archidiecezji krakowskiej, nie natrafiono na żaden dokument mogący poświadczyć prawdziwość ciężkich zarzutów stawianych obecnie niektórym hierarchom Kościoła w Krakowie. Stwierdzenie to nie stanowi jeszcze ostatecznego werdyktu. Ma jednak z pewnością większą wartość niż tzw. dowody w postaci fragmentów akt tworzonych na potrzeby zbrodniczego aparatu komunistycznej władzy, znajdujących się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej".

Przypomniano "pewne okoliczności, które dowodzą niemałej wrażliwości ówczesnych przełożonych kościelnych archidiecezji krakowskiej na problem wykorzystywania seksualnego przez osoby duchowne, niepoznany jeszcze wtedy tak dogłębnie, jak dziś".

Dodano także wzmiankę o słuszności tego, że "w analizie przypadków przestępstw osób duchownych przeciw VI przykazaniu Dekalogu najwięcej uwagi należy poświęcić ofiarom ich krzywd". "Bez względu na to, czy sprawca przemocy żyje, czy jest już osobą zmarłą, wspólnota Archidiecezji Krakowskiej, zainspirowana przykładem wrażliwości i troski o najsłabszych ze strony swojego najwybitniejszego w całych dziejach Pasterza, na różne sposoby stara się otaczać pokrzywdzonych niezbędnym wsparciem" - napisano w komunikacie do wiernych archidiecezji.

"Wdzięczni za każde okazane w tych dniach świadectwo wielkości św. Jana Pawła II zapraszamy, aby dać wyraz naszej wiernej miłości wobec Niego w rocznicę Jego śmierci 2 kwietnia br. pod Oknem Papieskim w Krakowie podczas tradycyjnego czuwania, które rozpocznie się o godz. 20" - wspomniano w komunikacie podanym przez ks. Łukasza Michalczewskiego.

Na następnej stronie podajemy pełną treść komunikatu, skierowanego do wiernych naszej archidiecezji.

« 1 2 »
oceń artykuł Pobieranie..