Nowy numer 38/2023 Archiwum

Harcerze na nowo zdefiniują młodzieżowe działania humanitarne

Od 9 do 13 czerwca w Krakowie odbędzie się Forum WeAct, zorganizowane przez Światową Organizację Ruchu Skautowego (WOSM) we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Polskiego.

Celem tego wydarzenia jest ponowne zdefiniowanie angażowania młodzieży w działania humanitarne. Forum WeAct przyciągnie harcerzy, skautów oraz organizacje międzynarodowe ze wszystkich kontynentów.

To ostatni etap regionalnego partnerstwa między UNICEF a Światową Organizacją Ruchu Skautowego (WOSM), które zostało zawarte w kwietniu 2022 roku w celu zwiększenia reakcji na kryzys humanitarny w Ukrainie i w sąsiednich krajach. Dotychczas harcerze i skauci udzielili pomocy ponad 1 mln 120 tys. Ukraińcom dotkniętym wojną.

Forum WeAct będzie gościć ponad 150 uczestników z całego świata i stworzy przestrzeń do nawiązywania kontaktów, budowania partnerstw oraz wymiany doświadczeń. Będzie to interaktywne doświadczenie edukacyjne. Wśród organizacji humanitarnych uczestniczących w wydarzeniu znajdą się: UNICEF, Action Aid, Międzynarodowa Federacja Czerwonego Krzyża (IFRC) oraz Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR). Oprócz Związku Harcerstwa Polskiego wezmą udział również inne organizacje skautowe z różnych części świata. Uczestnicy będą dzielić się swoimi doświadczeniami z młodzieżowych inicjatyw w odpowiedzi na różne kryzysy, takie jak trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii.

- Naszym celem jest stworzenie przestrzeni edukacyjnej, która na nowo definiuje tradycyjne podejście do akcji humanitarnych i podkreśla wartość angażowania młodych ludzi w tę jakże ważną pracę. Wierzymy, że młodzieżowe inicjatywy mogą zapewnić świeżą perspektywę, innowacyjne rozwiązania i zaproponować skuteczne podejście do rozwiązywania złożonych wyzwań stojących przed działaniami humanitarnymi, jednocześnie znacząco rozwijając kompetencje młodych ludzi - podkreśla Abir Koubaa, dyrektor regionalny Europejskiego Regionu WOSM.

- Niezmiernie cieszę się, że to właśnie w Polsce odbędzie się Forum WeAct. Jako Związek Harcerstwa Polskiego od pierwszych dni wojny pełniliśmy i nadal pełnimy służbę w całym kraju. Forum będzie świetną okazją, aby podzielić się tymi doświadczeniami, ale także, aby usłyszeć, jak działali nasi przyjaciele skauci. Dla ZHP to niesamowite wyróżnienie i możliwość podsumowania naszych działań, które były dla nas tak naturalne - w końcu to właśnie między innymi do niesienia chętnej pomoc bliźnim rozwijamy w ZHP - mówi harcmistrzyni Martyna Kowacka, naczelniczka ZHP.

Podczas Forum WeAct będzie okazja, aby omówić różne tematy, takie jak integracja uchodźców w organizacjach harcerskich, skautowych i społecznościach lokalnych, ochrona zdrowia psychicznego młodych wolontariuszy oraz tworzenie partnerstw strategicznych.

Celem Forum WeAct jest zgromadzenie młodzieżowych liderów, organizacji humanitarnych i ekspertów w tej dziedzinie, w celu inspiracji nowymi sposobami myślenia i zachęcenia do wspólnych działań, w których młodzież będzie odgrywać kluczową rolę w działaniach humanitarnych. Jednym z rezultatów Forum będzie opracowanie przez młodzież i organizacje zestawu zaleceń dotyczących istotnej roli młodzieży w rozwiązywaniu globalnych wyzwań. Forum WeAct ma na celu przyczynienie się do bardziej inkluzywnego, skutecznego i zrównoważonego podejścia do działań humanitarnych, które wzmacnia pozycję młodych ludzi i maksymalizuje ich wpływ.

« 1 »

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Zapisane na później

Pobieranie listy

Quantcast