Nowy numer 08/2024 Archiwum

Poznaliśmy tegorocznych laureatów Nagrody im. ks. Tischnera przejdź do galerii

Zostali nimi Anna Dymna i Konstanty Gebert.

Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera to jedyna nagroda w Polsce przyznawana nie tylko za pisarstwo, lecz również doceniająca zaangażowanie społeczne. Ogłoszenie werdyktu jury i wręczenie wyróżnień odbyło się podczas gali w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie.

Za książkę lub cykl publikacji, które stanowią kontynuację Tischnerowskiego "myślenia według wartości", nagrodę otrzymał K. Gebert, autor książki "Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło". "Ta przejmująca, lecz także obezwładniająca statystykami dawnych i współczesnych ludobójstw opowieść pokazuje, że pamięć o nich bezpośrednio wpływa na teraźniejszość i przyszłość. Może służyć dobru, gdy powstrzymuje od nowych masowych mordów, lecz staje się często sojuszniczką zła, kiedy pozwala udoskonalać sposoby eksterminacji obcych" - głosi uzasadnienie decyzji kapituły. "Książka Konstantego Geberta przywraca ofiarom ich twarze i mobilizuje, by przeciwdziałać próbom odczłowieczania całych grup społecznych" - dodają jurorzy.

W kategorii inicjatyw duszpasterskich i/lub społecznych nagrodę przyznano A. Dymnej za wszechstronną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym zwłaszcza z upośledzeniem intelektualnym oraz rzadkimi chorobami i dysfunkcjami. "Jej działalność nie tylko przynosi konkretną, niezbędną pomoc tysiącom potrzebujących, lecz także kreuje w społeczeństwie nowy obraz osób z niepełnosprawnościami. Anna Dymna skutecznie buduje »świat ludzkiej nadziei«" - przekonują jurorzy.

Nagroda Znaku i Hestii im. ks. Tischnera przyznawana jest nieprzerwanie od 2001 r. wybitnym publicystom i działaczom społecznym, którzy wcielają w życie wartości bliskie ks. Tischnerowi. Promuje sposób myślenia i postawy łączące intelektualną rzetelność, odwagę i wrażliwość na drugiego człowieka. Stwarza niepowtarzalną okazję, żeby pokazać jedność myślenia według wartości, empatii, bliskości, intelektualnego wysiłku i codziennego praktykowania dobra. Za sprawą patrona zyskała rangę wyróżnienia szczególnego, bo doceniającego nie tylko intelektualne zasługi laureatów, ale także ich charakter i postawę wobec świata.

Do tej pory w gronie laureatów znaleźli się m.in.: Barbara Skarga, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Jerzy Owsiak, Ryszard Kapuściński, ks. Michał Heller, Wojciech Jagielski, Wacław Hryniewicz OMI, Henryka Krzywonos, ks. Józef Krawiec, Karol Modzelewski, Janina Ochojska, Wiktor Osiatyński, Jakub Wygnański, Jerzy Szacki, Stefan Swieżawski i s. Małgorzata Chmielewska. W ubiegłym roku laureatami zostali Zbigniew Nosowski, Grupa Granica i warszawski Klub Inteligencji Katolickiej.

W skład Kapituły Nagrody im. Tischnera wchodzą: ks. Adam Boniecki (przewodniczący), Witold Dudziński, Jacek Karnowski, kard. Grzegorz Ryś, Piotr Maria Śliwicki, Władysław Stróżewski, Łukasz Tischner, Karolina Wigura i Henryk Woźniakowski oraz Wojciech Bonowicz i Paweł Dangel.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy