Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Pogrzeb ks. prof. Arkadiusza Barona

Przedstawiciele Kościoła krakowskiego i społeczności akademickiej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II pożegnali 20 lutego w kolegiacie uniwersyteckiej św. Anny, zmarłego 16 lutego ks. prof. Arkadiusza Barona, uczonego - teologa związanego z UPJPII.

Mszy św. przewodniczył abp Marek Jędraszewski, Wielki Kanclerz uczelni.

Urodzony w 1960 r. w Żywcu ks. Baron otrzymał święcenia kapłańskie w 1985 roku. Poświęcił się studiom i badaniom teologicznym w dziedzinie patrologii, zajmującej się badaniem życia i dzieł ojców Kościoła. Studiował w Krakowie, Paryżu i Rzymie. Od 1994 r. był związany z Papieską Akademią Teologiczną, późniejszym UPJPII. Był kierownikiem Katedry Patrologii i Historii Dogmatu na Wydziale Teologicznym UPJPII. Od 2009 do 2010 r. był prodziekanem tego wydziału. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UPJPII. W 2014 r. został wybrany dziekanem Wydziału Teologicznego, którą to funkcję sprawował do 2020 roku.

Prowadził wykłady z patrologii, metodyki nauk humanistycznych oraz seminarium naukowe z patrologii i historii dogmatu. Jego zainteresowania i praca naukowa obejmowały tematy inkulturacji chrześcijaństwa w starożytności oraz wpływu światopoglądu na rozumienie i wdrażanie w życie wyznawanych prawd i zasad. Był również współredaktorem "Myśli Teologicznej" oraz serii patrystycznej "Źródła Myśli Teologicznej". Tłumaczył także teksty soborowe i synodalne oraz komentarze patrystyczne, m.in. do ksiąg biblijnych autorstwa Augustyna z Hippony, Jana Chryzostoma, Hieronima, Mariusza Wiktoryna i Pelagiusza.

- Ksiądz profesor Baron zdawał sobie sprawę, że Pan Bóg dał mu te niezwykłe talenty, a przede wszystkim słowo, w które uwierzył, by z niego uczynić treść własnego życia, a także treść świadectwa, które płynęło z jego katedry. Poprzez studium i kontemplację tekstów patrystycznych wchodził w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, a zwłaszcza Wcielonego Słowa, danego nam przez Ojca - mówił metropolita podczas żałobnej Mszy św.

Zmarłego kapłana i uczonego pożegnał także ks. prof. Robert Tyrała, rektor UPJPII. - Dziękujemy ci, księże profesorze, za te wszystkie lata, za twoje naukowe dociekania, a także za piękną i wspaniałą dydaktykę. Dziękujemy za to, co zrobiłeś dla naszej uczelni, a byłeś jej ważnym filarem. Dziękujemy za twoje życie, kapłaństwo, które rozpoczęło się w 1985 r., i twoje naukowe posługiwanie Kościołowi i Bogu - powiedział.

Ksiądz Baron zostanie pochowany w środę 21 lutego w rodzinnych Radziechowach w diecezji bielsko-żywieckiej po Mszy św. o godz. 12 pod przewodnictwem bp. Romana  Pindla w kościele św. Marcina.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy