Ludźmierz. Konkurs poezji religijnej powraca

Barbara Kwak, prezes Oddziału Związku Podhalan w Ludźmierzu informuje, że zostaje wznowiony Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Wiersze należy nadesłać do 15 czerwca.

W Konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane utwory (autor może przesłać maksymalnie dwa) nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane i powinny być napisane samodzielnie. Każdy wiersz musi być podpisany wyłącznie godłem. Godło, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, dokładny adres, a w przypadku młodzieży - wiek autora oraz telefon i adres rodzica lub opiekuna prawnego, należy podać w osobnym załączniku.

Do tego załącznika autor dodaje również oświadczenie następującej treści: "Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na 29 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach". Jeden autor używa jednego godła.

Wiersze można przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na pod adresem: zp.ludzmierz@wp.pl - w temacie wpisując: 29 KPR, dodając trzy załączniki. 1 zał. - pierwszy wiersz podpisany godłem, 2 zał. - drugi wiersz podpisany godłem, 3 zał. -  godło, imię i nazwisko oraz adres, telefon i oświadczenie. Wiersze, czyli załączniki 1 i 2, należy przesłać organizatorom Konkursu w pliku tekstowym otwartym do edycji. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą w jednej kategorii, w której jury zwróci uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań.

Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2024 roku. Po posiedzeniu jury, autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy będą zawiadomieni, że zostali laureatami konkursu, bez podania miejsca. 

Wyniki konkursu będą ogłoszone przed Pasterką Maryjną tj. o godz. 23,00 w nocy z 14 na 15 sierpnia 2024 roku. Wyróżnione utwory będą wykonane a ich autorzy otrzymają, dyplomy oraz Wybór wierszy XXIX Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera.

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..