Nowy Numer 16/2024 Archiwum

Obrona wiary przez świadków Zmartwychwstałego

Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie skierował zwyczajowo w Poniedziałek Wielkanocny list do wiernych archidiecezji krakowskiej.

W pierwszych słowach listu ks. prof. dr hab. Robert Tyrała, przytaczając słowa z Ewangelii św. Marka: "Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony", ocenił, że w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa ludzie zostają wszczepieni przez chrzest święty. "Kapłan polał nasze głowy wodą święconą, wypowiadając sakramentalne słowa i zostaliśmy naznaczeni krzyżmem świętym. Staliśmy się szczególnie wybranymi. Narodziliśmy się wówczas do nowego życia" - opisał.

Rektor podkreślił, że to właśnie z chrztu świętego wynikają obowiązki do rozwijania, głoszenia i obrony wiary. Według niego to ten sakrament uzdatnia wierzących do bycia Kościołem nauczającym i misyjnym, a Jezusowego przesłania "Idźcie i nauczajcie" nie można zatrzymać tylko dla siebie, zwłaszcza wobec panującego zamętu w świecie. "Z mocą Ducha Świętego mamy głosić prawdy wiary i bronić jej w naszych domach i rodzinach, szkołach i uczelniach, miejscach naszej pracy i odpoczynku. My jako świadkowie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego ten obowiązek mamy niejako wpisany w nasze duchowe DNA" - ocenił rektor.

Zaznaczył przy tym, że tak właśnie swoją życiową misję rozumiała Jadwiga - król Polski, której 650. rocznica urodzin przypada w tym roku. "Mądra królowa prowadziła swoich poddanych ku wierze w Boga. Ona jest dla nas także dziś wyraźnym przykładem do naśladowania" - napisał.

Ks. prof. Tyrała przyznał, że podobnie swoją misję rozumie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, którego fundamenty stawiała 627 lat temu ta święta królowa. "My na wszystkich naszych 16 kierunkach kształcenia, w 10 dyscyplinach naukowych, na 6 wydziałach, dążymy do zanurzenia w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Niesiemy w sobie przygodę spotkania z Bogiem. A naszych studentów do tego przygotowujemy oraz prowadzimy. W tym odnajdujemy nasze naukowe i duszpasterskie powołanie" - wyjaśnił.

Wskazał, że jedną z dróg realizacji Chrystusowych słów "Czyń, co widzisz!" jest budowa Kampusu Jana Pawła II w Krakowie. "By przyszłe pokolenia odnajdywały, także w tym nowym miejscu, swoje korzenie i tożsamość. By uczyły się tam szacunku do życia, budowania wszystkiego na chrześcijańskich wartościach oraz życia Ewangelią na co dzień" - napisał.

Ks. prof. Tyrała podziękował za każde wsparcie, które otrzymuje uczelnia. - Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! My wszyscy w tym Jego nowym życiu mamy swoją nadzieję i szczególne miejsce. Alleluja! - zakończył swój list.

« 1 »

Zapisane na później

Pobieranie listy